Skip til hoved indholdet

Serritslev

    Hjem Erhvervsgrunde Serritslev

Serritslev ligger på landevejen mellem Brønderslev og Hjørring, 7 km nord for Brønderslev centrum. Der er let adgang til motorvejen og 37 km til Aalborg. 

Erhvervsgrundene i Serritslev giver mulighed for flere forskellige virksomheder. 

Grunden i Serritslev er uudstykket – den bliver derfor udstykket efter behov og anvisninger fra lokalplanen.

Ring endelig til os, så vi kan hjælpe dig videre med dit erhvervsprojekt.

Læs om Hortensiavej

Hortensiavej er omfattet af lokalplan S-1 Det sydlige område i Serritslev. Den giver mulighed for lettere industri og håndværkervirksomheder.

Du kan læse lokalplanen her Lokalplan nr. S-1 (plandata.dk)

Hortensiavej bliver tilsluttet spildevand, regnvand, rent vand, el samt naturgas ved salg. Alle tilslutningsmulighederne ligger i vejen, hvor grunden der bliver solgt kan få stikledninger fra. 

De private virksomheder, der har tilslutningerne kan oplyse nærmere om priser og tilslutningsbidrag. Som udgangspunkt bliver tilslutningsbidrag betalt til virksomhederne, hvis ikke Brønderslev Kommune har haft udlæg. Betalingen vil fremgå af den individuelle købsaftale. 

Spildevand og regnvand - Brønderslev Forsyning A/S, Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev, telefon 98801589 web-site Brønderslev forsyning

Naturgas - Envida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg,  web-site Envida

El - Norlys, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg, web-site 

 

Oversigt over erhvervsgrunde

Fakta om Hortensiavej

Fakta

Fakta

Vand

En udstykket grund kan blive tilsluttet til rent vand efter nærmere aftale med forsyningsvirksomheden.

Vand

En udstykket grund kan blive tilsluttet til rent vand efter nærmere aftale med forsyningsvirksomheden.

Spildevand

De udstykkede grunde kan blive tilsluttet spildevand og regnvand

Spildevand

De udstykkede grunde kan blive tilsluttet spildevand og regnvand

Salgsvilkår

Skøde og tinglysning

Reservation af erhvervsgrunde

Byggefrist og videresalg

Byggemodning og udstykning

Bæreevne, forurening og arkæologi

Fuldmagt til at søge byggetilladelse

Forkøbsret

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback