Skip til hoved indholdet

Forkøbsret

    Hjem Erhvervsgrunde Forkøbsret

Hvis køber ønsker en bindende aftale på et areal, kan køber anmode om en forkøbsret. 

Køber kan opnå forkøbsret på et naboareal, hvis køber ønsker en mulighed for udvidelse af virksomheden. 

Forkøbsretten er kun gældende ved 1. salg inden for en periode på 3 år efter forkøbsretten er aftalt. 

Forkøbsretten betyder, at køber kan erhverve grunden til den pris og på de vilkår som 3. part byder og som Brønderslev Kommune accepterer. 

Hvis der inden for perioden på 3 år kommer et skriftligt, bindende bud på hele den grund eller del af den grund, hvor forkøbsretten er tinglyst, skal Brønderslev Kommune straks fremsende buddet i anonym form til den, der har forkøbsretten. Senest 10 dage efter skal forkøbsretten udnyttes af køber. 

Køber skal give skriftlig besked om køber ønsker at bruge forkøbsretten. Svaret skal Brønderslev Kommune have inden for den normale kontortid. 

Hvis forkøbsretten ikke bliver udnyttet, skal 3. part inden for 8 dage skrive under på den købsaftale, som Brønderslev Kommune sender. Købsaftalen bliver sendt senest 5 dage efter at forkøbsretten er frafaldet. 

En forkøbsret koster 10.000 kr. i grundgebyr og 2 % af udbudsprisen. Udbudsprisen er den beregnede pris af det areal, forkøbsretten tildeles på pr. kvadratmeter. Indbetalingen skal ske senest 2 dage efter Brønderslev Kommune har accepteret anmodningen om en forkøbsret. 

En forkøbsret kan forlænges ud over de 3 år. Det kræver, at køber senest 1 måned før aftaleudløb retter henvendelse til Brønderslev Kommune om en forlængelse af forkøbsretten. Økonomiudvalget vil træffe beslutning om forlængelsen. Prisen for forlængelsen er som nævnt oven for, at køber betaler yderligere 2 % af den aktuelle udbudspris. 

Hvis køber senest 1 måned før udløbet af forkøbsretten giver skriftlig besked – gerne digitalt – til Brønderslev Kommune om at køber ønsker handlen gennemført, bliver de procentuelle gebyrer modregnet i købsprisen. 

Hvis forkøbsretten ikke bliver udnyttet af køber inden for perioden, er betalingen i sin helhed tabt. Det gælder også hvis forkøbsretten ikke bliver udnyttet i forbindelse med 3. parts bud. 

Den som opnår en forkøbsret, skal tinglyse den på ejendommen. Ligeledes skal den, der tinglyser forkøbsretten, sørge for at den bliver aflyst af tingbogen, når forkøbsretten udløber. Udgifterne ved tinglysning og aflysningen er Brønderslev Kommune uvedkommende. Hvis forkøbsretten ikke er aflyst senest 3 uger efter ophør, kan Brønderslev Kommune lade den aflyse på købers regning.

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback