Skip til hoved indholdet

Salgsvilkår

    Hjem Erhvervsgrunde Salgsvilkår

Salgsvilkår

En hver handel med fast ejendom i Brønderslev Kommune tager afsæt i Lov om kommunernes styrelse § 68, Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og Vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme.

Ejendommen

Brønderslev Kommune sælger erhvervsgrunde som de er og som køber har set dem. Det betyder, at eventuelle hegn, beplantning og lignende bliver overtaget af køber. 

Hvis der er opført telemaster eller lignende på den grund, der bliver handlet, indgår de ikke i handlen, men bliver handlet særskilt efterfølgende mellem masteejer og køber. 

Brønderslev Kommune forsøger så vidt muligt at udstykke arealer, så telemaster og lignende ikke bliver berørte en handel. 

Overtagelsesdagen

Overtagelsesdagen er senest 3 måneder efter, Brønderslev Kommune har accepteret et købstilbuddet.

Overtagelsesdagen er skæringsdag for skatter og afgifter, der er på grunden. Der laves sædvanlig refusionsopgørelse, af købers advokat / rådgiver, i forbindelse med handlen. 

Købesummen og dens betaling

Købesummen skal betales kontant og i sin helhed senest på overtagelsesdagen. Køber modtager faktura fra sælger på købesummen. Faktura sendes i god tid inden overtagelsesdagen.

Hvis antal aftalte kvadratmeter i købsaftalen afviger fra den endelige opmåling ved landinspektør, bliver købesummen reguleret med pris pr. kvadratmeter.  

Reguleringen sker for alle kvadratmeter, der ligger over eller under det aftalte.

Der bliver beregnet moms af købesummen efter de almindeligt gældnde momsregler.

Omkostningsfordeling

Omkostningerne i forbindelse med handlen bliver delt som følger:

Sælger betaler: matrikulære sag, tinglysning af servitut om videresalg og byggefrist, samt ½ afgifter og gebyrer til tinglysning af skødet, samt egen rådgiver.

Køber betaler: ½ afgifter og gebyrer til tinglysning af skødet, samt egen rådgiver i forbindelse med handlen. Hvis køber i forbindlese med udstykningen ønsker 2 matrikler på 2 ejendomme, betaler køber slev for udstykningen af ejendom nummer 2. Sælger betaler alene for udstykning af en matrikel til en ejendom. 

Vedligeholdelse af ubebyggede grunde

Køber overtager forpligtigelsen med vedligehold af den ubebygget grund på overtagelsesdagen.

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback