Skip til hoved indholdet

Byggemodning og udstykning

    Hjem Erhvervsgrunde Byggemodning og udstykning

Byggemodning

Erhvervsgrunde i Brønderslev Kommune er ikke byggemodnet. Det betyder, at køber skal forvente omkostninger til byggemodningen i forbindelse med etableringen af virksomheden. 

Omkostningerne er til de private forsyningsvirksomheder, der har ansvaret for spildevand, vand, el, varme, tele- og fiberkabler med mere.

Tilslutningsbidrag betaler køber direkte til de virksomheder, der har ansvaret. Prisen på tilslutningsbidrag bliver fastsat årlig i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer. Priserne fremgår af de til en hver tid gældende takstblade fra de enkelte forsyningsvirksomheder.

Hvis Brønderslev Kommune har udlæg for tilslutningsbidrag til de private forsyningsvirksomhederne i forbindelse med byggemodning af en grund, så betaler køber udlægget direkte til Brønderslev Kommune. Det vil fremgå af købsaftale, hvis der skal betales udlæg for tilslutningsbidrag.

Hvis der betales udlæg til Brønderslev Kommune, betales der ikke tilslutningsbidrag til de private forsyningsvirksomheder.

Der er eller bliver som udgangspunkt ført vej frem til den enkelte erhvervsgrund. Udgifterne til etablering af vejen er sælgers. 

Vejen er eller bliver anlagt i overensstemmelse med retningslinjerne i lokalplanen.

Hvis der ikke er retningslinjer for vejadgang i lokalplanen, bliver vejen anlagt, så det samlede område bliver vejbetjent bedst muligt.

 

Særligt i forhold til kloaktilslutningsbidraget

Der betales kloaktilslutningsbidrag for hele det solgt areal i henhold til betalingsvedtægten. Der betales pr. påbegyndt 800 m2.

Dog accepterer Brønderslev Kommune, at køber fastsætter et skel på ejendommen i henhold til Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 23, herunder at der oprettes to ejendomme. Hvis køber ønsker skellet oprettet, sker det på købers regning. Skellet bevirker, at der kun bliver betalt kloakbidrag inden for det afgrænset skel, og samtidig er det kun det areal, der bliver kloakeret. Det øvrige areal kan køber ikke bebygge eller befæste efterfølgende uden, at der bliver betalt kloaktilslutningsbidrag. 

Køber skal selv sørge for at opnå aftale med Brønderslev Forsyning A/S om flere skel og ejendomme, samt selv sørge for at skellet bliver tinglyst med Brønderslev Forsyning A/S som påtaleberettiget.

 

Udstykning

Erhvervsgrunde er ikke udstykket. Udstykningerne sker i forbindelse med et salg. Der udstykkes i henhold til gældende lokalplan. 

Udstykningen bliver sat i gang af sælger, så snart, der er en underskrevet købsaftale og fortrydelsesfristen er udløbet. 

Udgifterne til udstykningen bliver betalt af sælger og er indregnet i salgsprisen. 

Grunden afsættes med skelpæle i forbindelse med handlen.

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback