Skip til hoved indholdet

Byggefrist og videresalg

    Hjem Erhvervsgrunde Byggefrist og videresalg

Byggefrist

Køber skal bygge inden for 2 år efter overtagelsesdagen eller efter de retningslinjer, der er angivet i gældende lokalplan for den enkelte erhvervsgrund, når grunden er købt af Brønderslev Kommune. 

Facadegrunde skal bebygges inden for 1 år efter overtagelsen eller efter den anvisning, der står i gældende lokalplan. 

Hvis der er tale om en erhvervsgrund, hvor er er mulighed for en bolig i sammenhæng med erhvervet, skal erhvervet altid bygges inden for 2 år eller anden retningslinjer, der er i en gældende lokalplan. Senest 1 år efter færdigmeldingen af erhvervsbyggeriet skal køber bygge bolig. 

Hvis køber ikke kan overholde fristen og dokumenteret, kan begrunde, hvorfor byggefristen ikke kan overholdes, kan Brønderslev Kommune forlænge byggefristen efter anmodning. Dog højest for 1 år efter udløbet af den 1. byggefrist. 

Hvis en handel går tilbage på grund af manglende overholdelse af byggefristen, er alle udgifterne ved tilbageskødningen udelukkende sælgers. Ligesom sælger betaler Brønderslev Kommune 1% af købesummen i godtgørelse. 

Beslutningen om en handel kan gå tilbage tages af Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune. 

Videresalg

Køber må ikke sælge en erhvervsgrund videre i ubebygget stand uden, at den først bliver tilbudt til Brønderslev Kommune. 

Beslutningen om tilbagekøb bliver truffet af Økonomiudvalget. 

Hvis Brønderslev Kommune vælger at købe en grund tilbage, er omkostningerne ved handlen udelukkende sælgers. Sælger betaler Brønderslev Kommune 1% af købesummen i godtgørelse.

Hvis Brønderslev Kommune ikke vil købe en grund tilbage, kan den sælges i almindelig fri handel.

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback