Skip til hoved indholdet

Reservation af erhvervsgrunde

    Hjem Erhvervsgrunde Reservation af erhvervsgrunde

Reservationsperiode

Det er muligt at reservere en erhvervsgrund i 6 måneder. En reservation er gratis og uden forpligtigelser.  

En reservation betyder, at en grund ikke kan sælges til 3. part uden at den, der har reservationen, får mulighed for at afgive endeligt købstilbud. Køber har 30 dage til den endelige beslutning, der skal gives skriftligt og inden for kommunens normale kontortid. Køber får besked pr. mail. Fristen bliver regnet fra den dag, hvor mailen er afsendt fra Brønderslev Kommune.  

Søndage og helligdage bliver ikke regnet med i fristen. 

Ændringer i prisen

Hvis Brønderslev Kommune hæver grundprisen i reservationsperioden, giver reservationen kun mulighed for at købe til den nye pris.  

Bud fra 3. part

En reservation gælder kun, hvis der ikke kommer et bedre bud fra 3. part i reservationsperioden. Hvis der kommer et højere bud, bliver alle interesseret straks orienteret om buddet og får mulighed for at fremsætte et højere bud. Grunden bliver solgt til højestbydende. Begrundelsen for det er, at kommunen skal leve op til ”Bekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme” og skal sælge til den højest opnåelige pris / markedsprisen.  

Reservationer bortfalder automatisk ved udløbet, hvis ikke køber beder om en forlængelse af reservationen. En reservation kan forlænges for 6 måneder ad gangen, dog højest 3 gange, hvis kommunen mener det er en seriøs købssituation.

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback