Skip til hoved indholdet

Klokkerholm

    Hjem Erhvervsgrunde Klokkerholm

Erhvervsgrunden på Hellumvej i Klokkerholm ligger kun 5 km fra E45, så du kan hurtigt få din virksomhed bredt ud i verden uanset om det er produkter eller knowhow du sælger.  Der fra er der kun 30 km til Aalborg.

Der kan etableres mindre industri og håndværkervirksomheder inden for området. 

Ring endelig til os, så vi kan hjælpe dig videre med dit erhvervsprojekt.

Grunden i Klokkerholm er uudstykket – den bliver derfor udstykket efter behov og anvisninger fra lokalplanen.

Læs om Hellumvej

Hellumvej er omfattet af lokalplan 11-12 Erhvervsområde, Lucernevej, Klokkerholm - etape III

Her kan du læse lokalplanen

Hellumvej bliver tilsluttet spildevand, regnvand, rent vand og el ved et salg. Der er mulighed for tilslutning til naturgas eller anden individuel opvarmning. 

De private virksomheder, der har tilslutningerne kan oplyse nærmere om priser og tilslutningsbidrag. Udgangspunktet er, at tilslutningerne bliver betalt direkte til virksomhederne med mindre Brønderslev Kommune har haft udlæg for forsyningerne. Det vil fremgå af den individuelle købsaftale, hvordan tilslutningsbidragene bliver betalt. 

Spildevand og regnvand - Brønderslev Forsyning A/S, Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev, telefon 98801589 web-site Brønderslev forsyning

Naturgas - Envida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg,  web-site Envida

El - Norlys, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg, web-site 

Vand - Klokkerholm vandværk, Bredkærsvej 15, 9320 Hjallerup telefon 98284040 web-site Klokkerholm Vandværk

Oversigt over erhvervsgrunde

Fakta om Hellumvej

Fakta

Fakta

Spildevand

Den udstykkede grund kan efter nærmere aftale med Brønderslev Forsyning tilsluttes spildevand og regnvand

Spildevand

Den udstykkede grund kan efter nærmere aftale med Brønderslev Forsyning tilsluttes spildevand og regnvand

Vand

Grunden kan når den er udstykket blive tilsluttet vand. Køber aftaler med Klokkerholm vandværk. 

Vand

Grunden kan når den er udstykket blive tilsluttet vand. Køber aftaler med Klokkerholm vandværk. 

Varme

Den udstykkede grund kan tilsluttes naturgas eller opvarmes individuelt. 

Varme

Den udstykkede grund kan tilsluttes naturgas eller opvarmes individuelt. 

Salgsvilkår

Skøde og tinglysning

Reservation af erhvervsgrunde

Fortrydelsesfrist

Byggefrist og videresalg

Byggemodning og udstykning

Bæreevne, forurening og arkæologi

Fuldmagt til at søge byggetilladelse

Forkøbsret

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback