Skip til hoved indholdet

Asaa

    Hjem Erhvervsgrunde Asaa

Erhvervsgrundsområdet, ligger på Havblik lige syd for Asaa.

Rammerne for området er, at der må etableres fortrinsvis mindre industri- og håndværksvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed samt udlejningsvirksomhed.

Ring endelig til os, så vi kan hjælpe dig videre med dit erhvervsprojekt.

Grunden i Asaa er uudstykket – den bliver derfor udstykket efter behov og anvisninger fra kommuneplanen.

Læs om Havblik

Havblik er planlagt inden for kommuneplanrammen 05-E-01, der giver mulighed for kontor, service, håndværk og lignende virksomheder. 

Du kan læse de nærmere vilkår i Kommuneplanen 05-E-01

På Havblik har du mulighed for at blive tilsluttet spildevand, regnvand, rent vand og el. Varmeforsyningen i området er individuel opvarmning. 

Brønderslev Forsyning Forside :: Brønderslev Forsyning (bronderslevforsyning.dk)

Norlys Norlys - Energi, internet og tv fra samme sted - Bliv kunde nu

Asaa Vandværk Analyser & Vandbehandling nær Aalborg - Asaa Vandværk (asaa-vand.dk)

Oversigt over erhvervsgrunde

Fakta

Fakta

Fakta

Spildevand

Ved salg bliver grunden tilsluttet spildevand og regnvand efter gældende takster.

Spildevand

Ved salg bliver grunden tilsluttet spildevand og regnvand efter gældende takster.

Vand

Ved salg bliver grunden tilsluttet vand efter gældende takstblad.

Vand

Ved salg bliver grunden tilsluttet vand efter gældende takstblad.

Varme

Grunden er individuel opvarmet. 

Varme

Grunden er individuel opvarmet. 

Salgsvilkår

Skøde og tinglysning

Reservation af erhvervsgrund

Fortrydelsesfrist

Byggemodning og udstykning

Bæreevne, forurening og arkæologi

Byggefrist og videresalg

Fuldmagt til at søge byggetilladelse

Forkøbsret

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback