Skip til hoved indholdet

Jerslev

    Hjem Parcelhusgrunde Jerslev

Læsegade og Lyøgade er beliggende i Jerslev, som stikveje til Sprogøgade. Mod øst og nord er området afskærmet med beplantning, som giver naturmæssige kvaliteter. Nord for området er der anlagt en sø, hvor det er muligt at opholde sig. Længere mod nord på den anden side af Hjulskovvej er der et åbent landskab præget af landbrug. Mod syd og vest er de eksisterende boligområder i Jerslev.

Læs om Lyøgade og Læsøgade

Lyøgade og Læsøgade er omfattet af lokalplan 3312-02 boliger i Jerslev

Du kan læse lokalplanen  dokument.plandata.dk/20_1166218_APPROVED_1239889889445.pdf

Lyøgade er tilsluttet kloak, vand og varme. Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningerne. Udlægget er inkluderet i købsprisen. Beløbet dækker ovrer tilslutning fra vejen til skel.

Læsøgade er tilsuttet kloak, vand, el og der er betalt bidrag til gadebelysningen. Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningerne på ialt 88.329 kr., som køber betaler til Brønderslev Kommune udover grundprisen. Beløbet dækker over tilslutning fra vejen til skel.

Køber skal derudover betale for stikledningerne inde på grunden. Det vil sige fra skel til huset.

Du kan læse taksterne på de enkelte forsyningsvirksomheders hjemmeside.

Jerslev Vandværk www.jerslevvand.dk

Jerslev Kraftvarmeværk www.jerslevvarme.dk

Brønderslev Forsyning, http://www.bronderslevforsyning.dk/ 

Norlys, Norlys - Energi, internet og tv fra samme sted - Bliv kunde nu

 

 

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Tlf. 70 11 50 10
www.se.dk 

 

x

Oversigt over parcelhusgrunde på Lyøgade og Læsøgade

Fakta om udstykningerne

Fakta

Fakta

Vand

Parcelhusgrundene på Lyøgade og Læsøgade til tilsluttet vand

Vand

Parcelhusgrundene på Lyøgade og Læsøgade til tilsluttet vand

Spildevand

Grundende er tilsluttet spildevand og regnvand

Spildevand

Grundende er tilsluttet spildevand og regnvand

varme

Parcelhusgrunden på Lyøgade er tilsluttet varme

varme

Parcelhusgrunden på Lyøgade er tilsluttet varme

Elektricitet

Parselhusgrundene på Læsøgade er tilsluttet el, der er betalt bidrag til gadebelysningen

Elektricitet

Parselhusgrundene på Læsøgade er tilsluttet el, der er betalt bidrag til gadebelysningen

Institutioner

Der er skole og Landsbyordning i Jerslev

Institutioner

Der er skole og Landsbyordning i Jerslev

Grunde til salg efter nedrivning af tidligere bygninger

Søhedenvej 5 ligger i det lille samfund Kirkholt tæt på Jerslev. Den har matr.nr. 21bd Den nordøstlige del, Jerslev.

Grunden har tidligere været bebygget, men bygningen er nedrevet for år tilbage. Den ligger i et udbygget landsbyområde. Grunden er ikke tilsluttet forsyninger, men kan blive det, hvis der skal bygges på grunden. 

Forsyningsledningerne ligger i vejen. 

Grunden sælges på samme vilkår som øvrige boligparceller i Brønderslev Kommune. 

Prisen er ikke fastsat på forhånd. Det betyder, at hvis du vil købe grunden skal du sende den pris du vil give for grunden til Brønderslev Kommune på raadhus@99454545.dk Dit bud vil blive behandlet af Økonomiudvalget hurtigst muligt. 

Brønderslev Kommune må ikke sælge til under markedsprisen. 

Grunden er af SKAT vurderet til 53.400 kr. for et areal på 605 m2.

Kommuneplan 19-D-01 Blandet bolig- og erhvervsområde, landsbyen Kirkholt beskriver hvordan du kan bygge på grunden og hvad du kan bygge på grunden. 

 

 

Det kan du på Tårsvej 16, Mylund. Brønderslev Kommune sælger grunden, der er tilbage efter nedrivning af de tidligere mejeri. Grunden er efter nedrivning af bygning blevet tilført 25 cm ny jord. 

Grunden er på 2.057 m2 og ligger på Tårsvej 16, Mylund, 9740 Jerslev J

Matrikelnummer 12f Den Nordøstlige Del, Jerslev.

Grunden ligger i landzone, hvilket betyder, at du skal søge om landzonetilladelse hvis du vil bygge på grunden.

Vurderingen fra SKAT er pr. 1/10-2013 på 94.600 kr.

Prisen på grunden er ikke fastsat. Hvis du vil købe grunden skal du sende dit bud på en pris til raadhus@99454545.dk Dit bud bliver behandlet af Økonomiudvalget hurtigst muligt.

Brønderslev Kommune må ikke sælge til under markedsprisen. 

Grunden er kommuneplanlagt under 23-D-01, Blandet bolig og erhvervsområde, landsbyen Mylund. De nærmere anvendelsesmuligheder står beskrevet i planen. 

Grunden ligger i Kirkholt en landsby i den nordlige del af Brønderslev Kommune. Fra Kirkholt er der blot 15 minutter til Brønderslev by, og under 30 minutter til Aalborg og Frederikshavn. Motorvejene E45 og E39 er 15 minutters kørsel væk. Du bor med andre ord i naturen, men tæt på alting alligevel. 

Grunden er på 1.514 m2 og ligger afgrænset af fredskov mod øst og nordøst. Der er et nogenlunde plant areal i den sydvestlige del af grunden, som er velegnet til byggeri.

Indkørslen på grunden er fra Mylundvej. 

Matrikelnummer 21cc Den nordøstlige del, Jerslev.

Grunden er af SKAT vurderet til 97.800 kr.

Prisen på grunden er ikke fastsat. Det betyder, at hvis du vil købe grunden, så skal du sende dit bud på en pris til raadhus@99454545.dk Når du har givet bud vil det blive behandlet af Økonomiudvalget hurtigst muligt.

Brønderslev Kommune må ikke sælge til under markedsprisen. 

Grunden er kommuneplanlagt under 19-D-01 Blandet bolig- og erhvervsområde, landsbyen Kirkholt. I planen kan du læse nærmere om de anvendelsesmuligheder grunden har. 

Salgsvilkår

Skøde og tinglysning

Reservation

Fortrydelsesfrist

Byggefrist og videresalg

Byggemodning og udstykning

Bæreevne, forurening og arkæologi

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback