Skip til hoved indholdet

Sæbyvej 22, Asaa

    Hjem Nyt på markedet Sæbyvej 22, Asaa

Sæbyvej 22, Asaa udbydes i sin helhed til tæt-lav byggeri. 

Udbuddet sker i overenstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse § 68, Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 og Vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021.

Grunden er udbudt til en mindste pris på 350.000 kr. 

Udbuddet sker i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse § 68, Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 og Vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021.

Læs udbudsvilkårene

Dit bud skal indeholde

  • den pris du vil give for grunden. Du skal afgive dit bud som en fast pris.
  • beskrivelse af dit projekt,
  • herunder hvilken type af byggeri du ønsker at bygge.
  • øvrige betingelser du måtte have til projektet i forhold til finansiering og så videre.

Ligeledes må du meget gerne i din beskrivelse af projektet, skrive om, hvorfor dit projekt passer godt ind i området og hvorfor dit projekt bliver et plus for Asaa. Hvis dit projekt kræver grundkapital, skal du skrive det ind og meget gerne med et estimat på, hvor meget grundkapital du forventer projektet har brug for.

Bud, der ikke indeholder ovennævnte beskrivelser / skitser bliver afvist og bliver ikke bedømt i Økonomiudvalget.

Dit bud skal sendes som lukket bud til raadhus@99454545.dk 

Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Dit bud vil blive behandlet på først kommende Økonomiudvalgsmøde. Der bliver afholdt møde hver måned. 

Dit bud bliver vægtet ud fra både projektet og den udvikling det skaber i området, samt på prisen. Det vil ske efter en ligelig vægtning og dit projekt vil blive fagbedømt af flere forvaltninger.

Den endelige beslutning om, hvilket bud, der vinder bliver truffet af Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune. Beslutningen vil blive truffet på ved på første mulige møde efter fagbedømmelse af de indsendte projekter.

Brønderslev Kommune ser gerne at bygeri på grunden bliver påbegyndt senest 2 år efter vedtagelsen af den nye lokalplan for Sæbyvej 22. Samt at arbejdet med at få en ny lokalplan bliver sat igang uden ubegrundet ophold straks efter accepten af et bud. 

Køber må forvente at processen med en  ny lokalplan tager 9-12 måneder. 

Sæbyvej 22, har et areal på 1.717 m2 og er udstykket. Den bliver afmærket med skelpæle inden overtagelsesdagen. 

Grunden er til salg i sin helhed, hvilket betyder, at der ikke kan købes en mindre del af grunden. 

Den har matrikel nummer 20an Aså by, Aså-Melholt.

Grunden har tidligere været bebygget og dermed tilsluttet til forsyningerne. De enkelte ledningsejere kan oplyse, hvordan nybyggeri kan tilsluttes i 2023.

SKAT har i 2022 vurderet grunden til 253.400 kroner.

Grunden er i dag udlagt i kommuneplanen til offentlige formål. Det betyder, at en kommende køber skal sørge for at der bliver lavet ny lokalplan for grunden, så der kan bygges tæt-lav på grunden. 

Der er ikke muighed for at bygge detailhandel eller lignende på grunden. 

Sæbyvej 22 er udtaget af korlægningen af region Nordjylland idet regionen har vurderet, at grunden ikke er forurenet. 

Rapporten fra region Nordjylland kan du læse her

Grunden sælges i den stand den er og som en kommende køber har haft mulighed for at besigtige den. 

Brønderslev Kommune tager ikke ansvar for bæreevnen i forbindelse med en handel. 

Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for kommende købers regning og risiko i enhver henseende. Det gælder både i forhold til skatter og afgifter, samt forsikringer.
Overtagelsesdagen aftales i det nærmere forløb mellem Brønderslev Kommune og den, der vinder optionen. Det forventes, at der er overtagelsesdag i forbindelse med den endelige vedtagelse af ny lokalplan for området.

Når der skal indgås bindende købsaftale mellem parterne, skriver Brønderslev Kommune udkast til købsaftalen, som kommende køber gennemgår med sin rådgiver.

Skødet tinglyses af købers advokat / rådgiver.

Hver part betaler egen rådgiver i forbindelse med handlen. 

Tinglysningsafgiften bliver betalt med halvdelen til hver. 

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback