Skip til hoved indholdet

Flauenskjold

    Hjem Parcelhusgrunde Flauenskjold

Flauenskjold er en lille by, som ligger ved foden af Jyske Ås. Flauenskjold har omkring 700 indbyggere. Der er natur- og landskabskvaliteter tæt på og kort til Voergaard Slot.

Flauenskjold ligger få kilometer fra tilkørslen til motorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn, hvilket gør det muligt at bo naturskønt og hurtigt kunne nå omverden. Der er 12 km til Dronninglund, 35 km til Aalborg, 30 km til Frederikshavn samt 5 km til nabobyen Dybvad. Der er gode busforbindelser til og fra Flauenskjold.

Flauenskjold har institutioner, skole og indkøbsmuligheder og et velfungerende foreningsliv.

Læs om Bytoften og J. P. Jensens Vej

Bytoften er omfattet af lokalplan 07-02 for Boligområde i Flauenskjold.

Du kan læse lokalplan Lokalplan nr. 07-02 (plandata.dk)

Bytoften er tilsluttet varme og vand. Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningerne på i alt 14.190 kr., som køber betaler til Brønderslev Kommune udover grundprisen. Beløbet dækker over tilslutning fra vejen til skel. 

Køber skal derudover betale for stikledningerne inde på grunden. Det vil sige fra skel til huset. 

Du kan læse taksterne på de enkelte forsyningsvirksomhedernes hjemmesider. 

Flauenskjold Vandværk, Fossevangen 2, 9330 Dronninglund, tlf.: 98 86 14 34 / 61 74 44 38, www.flauenskjold-vandvaerk.dk

Flauenskjold Varmeværk, Agertoften 12, 9330 Dronninglund, tlf.: 98 86 15 55, 

Brønderslev Forsyning Forside :: Brønderslev Forsyning (bronderslevforsyning.dk)

Norlys Norlys - Energi, internet og tv fra samme sted - Bliv kunde nu

 

Fakta om udstykningen

Fakta

Fakta

Vand

Parcelhusgrundene er tilsluttet vand

Vand

Parcelhusgrundene er tilsluttet vand

Institutioner

Der er skole og Landsbyordning i Flauenskjold

Institutioner

Der er skole og Landsbyordning i Flauenskjold

Grunde til salg efter nedrivning af tidligere bygninger

Brønderslev Kommune sælger Rolighedsvej 6, Flauenskjold, 9330 Dronninglund. Grunden er en ubebygget ejendom.

Grunden er ikke prisfast på nuværende tidspunkt. Hvis du vil købe grunden skal du sende dit bud til raadhus@99454545.dk Dit bud bliver behandlet hurtigst muligt at Økonomiudvalget. Brønderslev Kommune må ikke sælge til under markedsprisen. 

Grunden ligger i et allerede udbygget kvarter, det betyder at du og din familie flytter indtil jeres nye naboer og bliver en del af det sammenhold, der er i byen.

Grunden er sat til salg til nybyggeri eller til sammenlægning med eksisterende bebyggede ejendomme.

Grunden ligger syd i Flauenskjold by blot 6 minutters kørsel fra E45 Frederikshavn motorvejen. Der er ca. 25 minutters kørsel til Brønderslev by og ca. 15 minutter til Dronninglund.

Dele af matrikelnummer 15ff og 1g Vestengårdens Fjerding, Voer er sat til salg.

Matrikelnummer 15 ff Vestengårdens Fjerding, Voer er beliggende Rolighedsvej 6, Flau-enskjold. Anslået 820 m2 af matriklen er til salg.
Matrikelnummer 1g Vestengårdens Fjerding, Voer er en del af vejarealet Rolighedsvej og de bagvedliggende boldbaner i Flauenskjold. Anslået 175 m2 af matriklen er til salg.
Det samlede areal, der er til salg, er på cirka 990 m2. Endelig opmåling sker af landinspektør i forbindelse med en handel.

De bagvedliggende boldbaner og stien langs boldbanerne skal fortsat have vejadgang fra Rolighedsvej.

Brønderslev Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at placere vejadgangen mellem Rolighedsvej 2 og 6. Det sikrer den letteste adgang til arealerne bagved.
Hvis Rolighedsvej 6 bliver solgt til matrikulær sammenlægning med 1 eller flere naboer, vil vejadgangen til boldbanerne og stien, herunder placeringen af vejadgangen kunne for-handles mellem de involverede parter.

 

Salgsvilkår

Skøde og tinglysning

Reservationsvilkår

Fortrydelsesfrist

Byggefrist og videresalg

Byggemodning og udstykning

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback