Skip til hoved indholdet

Thise gamle skole

    Hjem Nyt på markedet Thise gamle skole

Vil du være med til at skabe nyt liv i Thise gamle skole?

Brønderslev Kommune sætter Thise gamle skole til salg. Der kan udstykkes en grund på cirka 950 m2 i forbindelse med bygningen, som kan rumme 2 lejemål. Hvis du køber bygningen må du regne med, at du skal etablere nyt plangrundlag, renovere bygningen, afsat skel og tinglyst handlen. 

Udbuddet sker i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse § 68, Bekendtgørelse nr. 396 af 2. marts 2021 og Vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021. 

Grunden er udbud til en mindste pris på 150.000 kr. 

De samlede udbudsvilkår skal tages i betragtning inden du afgiver bud. 

Læs udbudvilkårene

Dit bud skal indeholde

  • den pris du vil give for grunden. Du skal afgive dit bud som en fast pris.
  • beskrivelse af dit projekt,
  • hvis du har øvrige betingelser til projektet i forhold til finansiering og så videre, skal du sende dem med ind, så vi kan tage dem med i den samlede bedømmelse. 

Ligeledes må du meget gerne i din beskrivelse af projektet, skrive om, hvorfor dit projekt passer godt ind i området og hvorfor dit projekt bliver et plus for Thise. 

Bud, der ikke indeholder ovennævnte beskrivelser og/eller skitser bliver afvist og bliver ikke bedømt i Økonomiudvalget.

Dit bud skal sendes som lukket bud til raadhus@99454545.dk 

I emnefeltet skal du skrive Lukket bud - Jens Thise Vej 26

Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud. Dit bud bliver behandlet på først mulige Økonomiudvalgsmøde. Der afholdes som udgangspunkt møde hver måned. 

Dit projekt bliver vægtet ud fra pris og projekt. Hvor prisen vægter mest. I bedømmelsen vil flere fagforvaltninger være med. 

Den endelige beslutning om, hvilket bud, der vinder bliver truffet af Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune. Beslutning bliver truffet på først mulige møde efter fagbedømmelsen af de indsendte projekter. 

Den, hvis bud bliver accepteret af Økonomiudvalget, får mail med beslutningen uden uudgrundet ophold efter beslutningen. 

Brønderslev Kommune ser gerne at bygeri på grunden bliver påbegyndt senest 2 år efter vedtagelsen af den nye lokalplan for Thise gamle skole. Samt at arbejdet med at få en ny lokalplan bliver sat igang uden ubegrundet ophold straks efter accepten af et bud. 

Køber må forvente at processen med en  ny lokalplan tager 9-12 måneder. 

Thise gamle skole ligger på samme matrikel som Thise skole. Der udstykkes fra Thise skole efter nærmere aftale. Vejadgangen til Thise gamle skole vil blive tinglyst via skolens areal. Brønderslev Kommune forventer, at der kan udstykkes cirka 950 m2 eksklusiv vejadgangen, som dog tinglyses via Thise skoles matrikel. 

Grunden har tidligere været bebygget og dermed tilsluttet til forsyningerne. De enkelte ledningsejere kan oplyse, hvordan nybyggeri kan tilsluttes i 2023. Kommende køber skal regne med udgifter til tilslutningerne. De betales direkte til de private virksomheder, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig i kommuneplanen. Det er kommende købers ansvar, at projektet kan rummes med klassifikationen. Nærmere oplysninger om klassifikationen kan fås ved henvendelse til planafdelingen ved Brønderslev Kommune på raadhus@99454545.dk 

Som note kan nævnes, at den eksisterende klassifikation primært har indflydelse på bygningens ydre fremtoning, mens det indre forventeligt kan ændres som køber ønsker det. 

 

Ejendommen er i dag udlagt som offentlige formål, idet den tidligere har været skole. Det vil sige, at plangrundlaget i dag alene kan være til offentlige formål.

Hvis du vil ændre det formål skal du sørge for ny lokalplan, der åbner op for muligheden til lejligheder eller lignende. Lokalplanen og eventuelt kommuneplantillæg betales af køber. Planafdelingen i Brønderslev Kommune kan alene være behjælpelig med rådgivning vedrørende krav til en lokalplan, herunder om det kræver ændret kommuneplantillæg. 

I forbindelse med etablering af lokalplanen skal køber tage højde for den bevaringsværdige klassifikation af Thise gamle skole. 

Hverken Brønderslev Kommune eller Region Nordjylland har kendskab til forurening på grunden. Rapporten fra Region Nordjylland kan læses her

Brønderslev Kommune fraskriver sig et hvert ansvar i forhold til forurening på grunden. 

Ejendommen sælges i den stand den er og som en kommende køber har haft mulighed for at besigtige den. 

Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for kommende købers regning og risiko i enhver henseende. Det gælder både i forhold til skatter og afgifter, samt forsikringer.
Overtagelsesdagen aftales i det nærmere forløb mellem Brønderslev Kommune og den, der får ejendommen tilbudt.

Det forventes, at der er overtagelsesdag i forbindelse med den endelige vedtagelse af ny lokalplan for området.

Når der skal indgås bindende købsaftale mellem parterne, skriver Brønderslev Kommune udkast til købsaftalen, som kommende køber gennemgår med sin rådgiver.

Skødet tinglyses af købers advokat / rådgiver.

Hver part betaler egen rådgiver i forbindelse med handlen. 

Tinglysningsafgiften bliver betalt med halvdelen til hver. 

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback