Skip til hoved indholdet

Ådalen / Vrangdrupparken

    Hjem Nyt på markedet Ådalen / Vrangdrupparken

Brønderslev Kommune udbyder Vrangdrupparken 12, Brønderslev, der ligger i Ådalen. 

Grundene er udbudt til henholdsvis tæt-lav og åben-lav byggeri. Køber skal selv sørge for, at et kommen projekt kan rummes inden for lokalplanen, samt sørge for den matrikulære udstykning af grundene. 

Arealerne til tæt-lav er udbudt til en mindstepris på 800 kr. pr. m2, mens åben-lav er udbudt til en mindste pris på 700 kr. pr. m2

De enkelte delområde kan ses på Lokalplanens-afgr-sning.pdf

Læs udbudsvilkårene

Dit bud skal indeholde

  • den pris du vil give for grunden. Du skal afgive dit bud som en fast pris.
  • beskrivelse af dit projekt,
  • herunder hvilken type af byggeri du ønsker at bygge.
  • øvrige betingelser du måtte have til projektet i forhold til finansiering og så videre.

Ligeledes må du meget gerne i din beskrivelse af projektet, skrive om, hvorfor dit projekt passer godt ind i området og hvorfor dit projekt bliver et plus Ådalen. Hvis dit projekt kræver grundkapital, skal du skrive det ind og meget gerne med et estimat på, hvor meget grundkapital du forventer projektet har brug for.

Bud, der ikke indeholder ovennævnte beskrivelser / skitser og som ikke bliver indsendt inden for tidsfristen bliver afvist og bliver ikke bedømt i Økonomiudvalget.

Dit bud skal sendes som lukket bud til raadhus@99454545.dk 

Bud bliver vurderet løbende og indstillet til beslutning i Økonomiudvalget

Bud modtages kun på hele delområder. Du er velkommen til at byde på alle delområderne. Du skal i den forbindelse skrivve din prioritering ind af det enkelte delområde og den pris du vil give for det delområde. 

Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Dit bud bliver vægtet ud fra både projektet og den udvikling det skaber i området, samt på prisen. Det vil ske efter en ligelig vægtning og dit projekt vil blive fagbedømt af flere forvaltninger.

Den endelige beslutning om, hvilket bud, der vinder bliver truffet af Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune. Beslutningen vil blive truffet på ved på første mulige møde efter fagbedømmelse af de indsendte projekter.

Brønderslev Kommune ser gerne at bygeri på grunden bliver påbegyndt senest 2 år overtagelsesdagen og færdigmeldt i henhold til den udstedte byggetilladelse, som køber søger selv.

Vrangdrupparken 12a er en samlet ejendom, hvor af Brønderslev Kommune sælger 3 delområder. Områderne kan ses i kort herover. 

Delområderne til tæt-lav byggeri udgør cirka 10.000 m2 mens åben-lav er på cirka 3.400 m2 Delområderne er henholdvis dele af matrikel nummer 13gu V. Brønderslev, Brønderslev Jorder og 2ao Bøgen, Brønderslev Jorder.

Områderne har ikke tidligere været bebygget og skal derfor tilsluttes forsyningerne. Den del sørger køber for, herunder også betalingen til forsyningsvirksomhederne. 

Områderne er planlagt under lokalplan 01-B-10.03 

Attesterne fra Region Nordjylland kan læses herunder

Matrikelnummer 13gu V. Brønderslev, Brønderslev Jorder 

Matrikelnummer 2ao Bøgen, Brønderslev Jorder

Grunden sælges i den stand den er og som en kommende køber har haft mulighed for at besigtige den. 

Brønderslev Kommune tager ikke ansvar for bæreevnen i forbindelse med en handel. 

Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for kommende købers regning og risiko i enhver henseende. Det gælder både i forhold til skatter og afgifter, samt forsikringer.
Overtagelsesdagen aftales i det nærmere forløb mellem Brønderslev Kommune og den, der vinder optionen. Det forventes, at der er overtagelsesdag i forbindelse med den endelige vedtagelse af ny lokalplan for området.

Grundene sælges alene som delområder. 

Udbuddet sker i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse § 68, Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 og Vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021.

Når der skal indgås bindende købsaftale mellem parterne, skriver Brønderslev Kommune udkast til købsaftalen, som kommende køber gennemgår med sin rådgiver.

Skødet tinglyses af købers advokat / rådgiver.

Hver part betaler egen rådgiver i forbindelse med handlen. 

Tinglysningsafgiften bliver betalt med halvdelen til hver. 

BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99455862 / 99455402
Skriv til os...

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback