Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Sejrøgade

Sejrøgade

Læs om Sejrøgade 

Om udstykningen Sejrøgade

Nordøst i Jerslev ligger et større erhvervsområde med ledige arealer. Der må i området opføres erhverv i miljøklasserne 1-4. Det vil sige liberalt erhverv, lettere industri- og værkstedsvirksomheder, genbrugsstation samt lagervirksomhed. Der må ikke indrettes detailvirksomhed, dog må der gerne ske salg af produkter fra egen produktion.

Området ligger centralt i Vendsyssel, ud til landevej og 6 km fra motorvej.

Der må i området bygges i en højde på op til 8,5 meter, såfremt særlige hensyn til drift eller indretning nødvendiggøre større højde kan dette tillades.

Oversigtskort

Sejerøgade

Pris og størrelse

Adresse Pris Ledig areal
Sejrøgade 35,20 kr. pr. m2 48.547 m2
Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Servitutbelagte arealer sælges for ½ pris (er markeret med røde linjer)

 

Salgsvilkår

Størrelsen på erhvervsgrundene er ikke fastlagt på forhånd. Vi laver en aftale, om hvor stort et areal I vil købe.

Størrelsen på de oplyste arealer er kun vejledende. Arealets endelige afgræsning fastlægges af landinspektør i forbindelse med den matrikulære udstyknings gennemførelse.

Lokalplan for området

Lokalplan 3346-01 er gældende for området og er vedtaget 17. september 2003.

Opdateret 28. november 2018