Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Hybenvej, Serritslev

Brønderslev Kommune udbyder herved en 9.185 m2 stor grund beliggende Hybenvej, Serritslev, 9700 Brønderslev til salg.

Der er tale om en grund der på nuværende tidspunkt er udlagt til grønt område der i fremtiden påtænkes anvendt til boligformål.

Udbud af grund beliggende Hybenvej, Serritslev

Hybenvej


Brønderslev Kommune udbyder herved en 9.185 m2 stor grund beliggende Hybenvej, Serritslev, 9700 Brønderslev til salg.

Der er tale om en grund der på nuværende tidspunkt er udlagt til grønt område der i fremtiden påtænkes anvendt til boligformål.

For at det kan anvendes til boligområde vil det kræve et kommuneplantillæg samt en lokalplan. Lokalplanen skal udarbejdes af køber.

Udbudsmateriale for Hybenvej Serritslev

Bilag til Udbudsmateriale for Hybenvej Serritslev

Udbuddet sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme.

Arealet sælges ved offentligt udbud uden mindstepris.

Alle tilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Valg af køber vil ske på grundlag af den tilbudte pris, samt hvilket boligprojekt, der bliver foreslå-et.

Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse.

Hvis betingelserne ikke kan opfyldes, bortfalder handlen. Ingen af parterne kan i denne anled-ning gøre krav gældende mod hinanden.

Tilbud om køb sendes til Brønderslev Kommune på mail til Raadhus@99454545.dk

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til:

Knud Erik Sørensen
Tlf. 99455862
Mail. knud.erik.sorensen@99454545.dkKontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 6. marts 2019