Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Algade 18, Hjallerup

Brønderslev Kommune udbyder herved en 515 m2 stor grund beliggende Algade 18, 9320 Hjallerup til salg.

Der er tale om en grund der på nuværende tidspunkt er udlagt til grønt område der i fremtiden påtænkes anvendt til boligformål. Der har tidligere være en bygning på grunden.

Udbud af grund beliggende Algade 18, Hjallerup

Algade 18 

Brønderslev Kommune udbyder herved en 515 m2 stor grund beliggende Algade 18, 9320 Hjallerup til salg.

Der er tale om en grund der på nuværende tidspunkt er udlagt til grønt område der i fremtiden påtænkes anvendt til boligformål. Der har tidligere være en bygning på grunden.

Der er betalt kloakbidrag for arealet.

Udbudsmateriale for Algade 18 (nyt vindue)

Bilag til udbudsmateriale for Algade 18 (nyt vindue)

Udbuddet sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme.

Arealet sælges ved offentligt udbud uden mindstepris.

Alle tilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Valg af køber vil ske på grundlag af den tilbudte pris.

Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse.

Hvis betingelserne ikke kan opfyldes, bortfalder handlen. Ingen af parterne kan i denne anled-ning gøre krav gældende mod hinanden.

Tilbud om køb sendes til Brønderslev Kommune på mail til Raadhus@99454545.dk

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til:

Knud Erik Sørensen
Tlf. 99455862
Mail. knud.erik.sorensen@99454545.dk

 

 

Opdateret 1. april 2019