Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Højmarksvej

Naturskønt boligområde i det sydøstlige Thise ved Thise Bakker. Lokalplanområdet ligger naturskønt i et smukt kuperet terræn med en fantastisk udsigt til det omkringliggende markante landskab
Thise Ladegaard solopgang over boldbanen

Læs om Højmarksvej

Beskrivelse af området og udstykningen

Lokalplanområdet ligger naturskønt i et smukt kuperet terræn, delvis omgivet af skovbeplantning. Fra området er der en fantastisk udsigt til det omkringliggende markante landskab. Højmarksvej er et spændende boligområde med stier langs Thise Bakker og videre ud til Thise Kirke. Thise Bakker giver rige muligheder for vandreture og at nyde udsigten fra udsigtstårnet.

Der er forskellige rammer til boligens udformning og materialer, men stadig rige muligheder for selv at bestemme den endelige udformning af boligen, så den passer til ens egen smag.

Der må på Højmarksvej bygges i én etage med udnyttelig tagetage i en højde på optil 8,5 meter. Som udvendige bygningsssider skal der anvendes blank, pudset eller vandskuret teglstensmur. Mindre partier kan dog udføres af andre materialer, som f.eks. træ, eternit, glas, stål eller metalplader, eventuelt med malet overflade. Der kan desuden opføres huse i træ.

Tage skal udføres som symmetriske saddeltage, som halv- eller helvalmede, med en taghældning mellem 35-45 graders hældning, eller som fladt tag eller bygning med ensidig taghældning.

Der er i boligområdet udlagt et område til fælles friareal, hvor der er mulighed for leg og ophold.

Oversigtskort over Højmarksvej

 

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står med en mobil enhed på et sted med dårlig dækning, så kan det tage lidt tid at hente kortet frem.

Oversigt over grunde med priser

 

Højmarksvej 7

1.012 m2 379.500 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsbidrag på kloak, el og vand er 71.509 kr.

 

Højmarksvej 9

954 m2 357.500 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsbidrag på kloak, el og vand er 71.509 kr.

 

Højmarksvej 11

867 m2 325.125 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsbidrag på kloak, el og vand er 71.509 kr.

  

Højmarksvej 15

857 m2 321.375 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsbidrag på kloak, el og vand er 71.509 kr.

  

Højmarksvej 17

1.013 m2 379.875 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsbidrag på kloak, el og vand er 71.509 kr.

 

Forsyningsselskaber

Vand

Thise Vandværk
Ths. O. Løkkensvej 6
9700 Brønderslev

Tlf.: 98 88 71 76

Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev

Tlf. 98 80 15 89
www.bronderslevforsyning.dk

EL

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Tlf. 70 11 50 10
www.se.dk

Lokalplan for området

Lokalplan 6311-02 er vedtaget den 9. marts 2005

Lokalplan 6311-02

Måleblad

Måleblad for Højmarksvej udført af Landinspektør Nord A/S | www.landnord.dk

Se PDF-udgave af Måleblad (nyt vindue) 

Geoteknisk Undersøgelsesrapport

Geoteknisk Undersøgelsesrapport for Højmarksvej (nyt vindue)

Købsaftale

Det viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen. 

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 2. juni 2020