Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Sønderhøj

Sønderhøj i Ø. Brønderslev er en spritny udstykning, der ligger i et velfungerende lokalsamfund med skole, SFO, idrætsfaciliteter tæt på naturen, ikke langt fra større byer eller E39.
Ø. Brønderslev er et godt sted for børnefamilier, der ønsker et nærsamfund til hverdag.

Ø. Brønderslev - derfor!

 

Vil du gerne skabe nye drømme, nyt hjem, nye håb for dig og din familie, så kan I gøre det i Ø. Brønderslev, hvor beboerne arbejder sammen for at skabe et godt lokalsamfund?

Brønderslev Kommune sælger 10 helt nye boliggrunde. Grundene ligger på den nye udstykning Sønderhøj, Øster Brønderslev – helt tæt på E39 – blot 3 minutter så kobler på du motorvejen. Aalborg er kun 18 minutter væk hjemme fra og Hjørring kan nås inden for 30 minutter. 

I byen er der lokale indkøbsmuligheder, jobs og idrætsfaciliteter. Der er skole indtil 6. klasse og SFO. Du kan derfor give dine børn trygge ramme i nærmiljøet. 

Brønderslev by med specialbutikker og flere idrætsfaciliteter ligger kun 10 minutter væk. Du og din familie har alle muligheder inden for ganske få minutter. 

Vil du lærer mere om Ø. Brønderslev så kan du det lige her. (nyt vindue) 

 

Vi glæder os til at se dig i byen!

 

​Kort over grundene

Bilag 1. Kort over grundene. 

Rød grund = solgt

Gul = reserveret, men til salg. Den der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden.

Grøn = ledig og i almindelig fri handel. 

Hvis du står med en mobilenhed på et sted, hvor dækningen ikke er så god, så kan det tage lidt lang tid at hente kortet til visning. 

Pris på grundene

Udbudsrunden på grundene er lukket for nu. I løbet af december 2021 bliver grundene sat til salg her på siden med en fast pris.  

Prisen for de enkelte grunde er derfor som minimum 

  • Sønderhøj 1: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.234 m2 = 492.366 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 2: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.185 m2 = 472.815 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 3: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.027 m2 = 409.773 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 4: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.197 m2 = 477.603 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 5: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 979 m2 = 390.621 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 6: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.199 m2 = 478.401 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 8: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.084 m2 = 432.516 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 10: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.176 m2 = 469.224 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 12: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.098 m2 = 438.102 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag
  • Sønderhøj 14: 399 kr. pr m2 inklusiv moms * 1.211 m2 = 483.189 kr. inklusiv moms plus tilslutningsbidrag

Udover grundprisen betaler køber tilslutningsbidrag til forsyningerne. Brønderslev Kommune har haft udlægget til forsyningerne, og derfor opkræver Brønderslev Kommune for tilslutningsbidragene i forbindelse med en handel. Tilslutningsbidragene udgår 124.164 kr. inklusiv moms per grund. 

 

 

 

Salgsvilkår

Grundene er sat til salg i den stand, som de er og som budgiver har haft mulighed for at se grundene med de ledninger og lignende, der er etableret i forbindelse med byggemodningen.

Byggemodningen ventes afsluttes ultimo 2021. Hvorefter køber kan gå i gang med byggeri af nyt hus på den købte grund.

Grundene er udbudt til en mindste pris på 399 kr. pr. m2 inklusiv moms, men eksklusiv tilslutningsbidrag.

Hvis de indkomne bud ikke opfylder kravet om mindstepris, skal udbuddet i sin helhed gå om og alle indgået bud bliver afvist. Hvis der opnås højere bud end mindsteprisen pr. kvadratmeter, sælges grundene til den budte pris. 

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger i forbindelse med en købsaftale. Udgangspunktet er overtagelsesdag pr. 1. januar 2022.

Grundene er fra overtagelsesdagen udelukkende på købers regning, ansvar og risiko i alle henseender.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Købesummen for grunden skal køber betaler ind senest på den aftalte overtagelsesdag på deponeringskonto. Hvis det ikke sker, bortfalder handlen i sin helhed og grunden kan sælges til anden side.

Grundene sælges uden ansvar for sælger i forhold til jordbundens bæreevne, arkæologi og forurening.

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokat- og / eller rådgiveromkostninger.

Handlen bortfalder, hvis de nævnte vilkår ikke bliver opfyldt. Ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.

 

Ejendommene


• Sønderhøj 1, matr.nr. 16ao Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.234 m2
• Sønderhøj 2, matr.nr. 16ag Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.185 m2
• Sønderhøj 3, matr.nr. 16ap Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.027 m2
• Sønderhøj 4, matr.nr. 16ah Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.197 m2
• Sønderhøj 5, matr.nr. 16aq Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 979 m2
• Sønderhøj 6, matr.nr. 16io Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.199 m2
• Sønderhøj 7, matr.nr. 16ar Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.046 m2
• Sønderhøj 8, matr.nr. 16ak Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.084 m2
• Sønderhøj 9, matr.nr. 16as Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.378 m2
• Sønderhøj 10, matr.nr. 16al Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.176 m2
• Sønderhøj 11, matr.nr. 16at Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 2.118 m2
• Sønderhøj 12, matr.nr. 16am Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.098 m2
• Sønderhøj 14, matr.nr. 16an Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 1.211 m2

SKAT har ikke selvstændigt vurderet grundene ved åbningen af udbuddet.

Planforhold


Kommuneplan
Grundene ligger i rammeområde 12-B-07 til Boligområde, Hvilshøj
Brønderslev - Kommuneplan 2021 (niras.dk) Se link for ramme området

Lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Øster Brønderslev Syd

Link til lokalplan: Brønderslev - Lokalplaner (niras.dk)

Miljøforhold


Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på grundene.

Jordbundsforhold

Der er ikke foretaget geotekniske jordbundsprøver af bæreevnen på grundene.

I forbindelse med overtagelsen af en grund er køber velkommen til at få foretaget geotekniske jordbundsprøver inden overtagelsen.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Arkæologi

Grundene er ikke undersøgt for arkæologi af sælger.

Køber er underlagt en grundejers forpligtelser i henhold til Museumslovens §§ 25-27 vedrørende indhentelse af en udtalelse om risikoen for ødelæggelse af fortidsminder under byggeri. Udtalelsen kan køber hente ved Vendsyssel Historiske Museum.
Udgifter som følge af udtalelsen fra museet er købers. Det gælder alle udgifter herunder også til prøvegravning og eventuel udgravning af arealet.

Sælger har ikke kendskab til fortidsminder eller andre arkæologiske forhold på arealet. Arealet bliver overdraget uden ansvar, af nogen art, for sælger vedrørende fortidsminder og arkæologiske forhold.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 22. oktober 2021

Samlet udbudsmateriale


Vilkår for bud

Salgsvilkår

Kommuneplan 2017 (nyt vindue)

Lokalplan (nyt vindue)

Bilag 1-2 Kort over de grundene (nyt vindue)

Bilag 3 Måleblad over grundene (nyt vindue)

Bilag 4-16 Uofficielle tingbogsattester (nye vinduer)

Bilag 4. Sønderhøj 1

Bilag 5. Sønderhøj 2

Bilag 6. Sønderhøj 3

Bilag 7. Sønderhøj 4

Bilag 8. Sønderhøj 5

Bilag 9. Sønderhøj 6

Bilag 10. Sønderhøj 7

Bilag 11. Sønderhøj 8

Bilag 12. Sønderhøj 9

Bilag 13. Sønderhøj 10

Bilag 14. Sønderhøj 11

Bilag 15. Sønderhøj 12

Bilag 16. Sønderhøj 14Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 13. januar 2022