Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Anemonevej

Anemonevej ligger i den østlige del af Klokkerholm ud mod det åbne land mod øst. Mod nord ligger det naturskønne område Klokkerholm Møllesø og få hundrede meter derfra ligger skolen og hallen
Vejsving i landsby idyliske huse langs vejen

Læs om Anemonevej

Beskrivelse af området og udstykningen

Anemonevej ligger i den østlige del af Klokkerholm ud mod det åbne land mod øst. Nord for Anemonevej ligger det naturskønne område Klokkerholm Møllesø og få hundrede meter derfra ligger skolen og hallen.

Der må i boligområdet bygges i 1½ plan og i en højde på optil 8,5 m. For at sikre en ensartethed i området skal boligerne opføres i samme byggestil, som er kendt på egnen med facader af tegl, lecasten og/eller træ.

For Annemonevej 13 gælder dog, at der kun må bygges i én etage med udnyttelig tagetage, men i samme højde. Her må facadematerialet være tegl eller træ.

Oversigtskort over Anemonevej

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står med en mobil enhed på et sted med dårlig dækning, kan det tage lidt tid at hente kortet.

 

Oversigt over grunde med priser

 

Anemonevej 13

1.140 m2 234.840 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til vand, varme, kloak og fællesantenne er 87.550 kr.

 

Anemonevej 19

1.113 m2 254.877 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til el, vand og kloak er 89.405 kr.

 

Anemonevej 21

970 m2 222.130 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsbidrag til el, vand og kloak er 89.405 kr.

  

Anemonevej 23

1.128 m2 258.312 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsbidrag til el, vand og kloak er 89.405 kr.

     

Anemonevej 30

1.126 m2 257.854 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsbidrag til el, vand og kloak er 89.405 kr.

 

Forsyningsselskaber

Vand

Klokkerholm Vandværk
Søparken 10
9320 Hjallerup
Tlf.: 98 28 40 58
www.klokkerholmvand.dk

Varme

 

Hjallerup Fjernvarme
Gravensgade 18
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 13 92
www.hjallerupfjernvarme.dk

Kloak 

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev
Tlf. 98 80 15 89
www.bronderslevforsyning.dk

EL

Eniig
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

Telefon.: 70 15 15 60
www.eniig.dk 

 

Lokalplan for området

Lokalplan 11-10 er vedtaget den 23. maj 2001 (gælder for Anemonevej 13)

Lokalplan 11-10

 Lokalplan 11-15 er vedtaget den 13. december 2007 (gælder for Anemonevej 19-30)

Lokalplan 11-15

Måleblad

Måleblad for Anemonevej 13 udført af Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkær

Måleblad for Anemonevej 19 - 30 udført af Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkær

     •Se PDF-udgave af Måleblad - Anemonevej 19 - 30 (nyt vindue)

 

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Geoteknisk undersøgelsesrapport for Anemonevej 19 - 30 (nyt vindue)  

Købsaftale

De viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen.

 

 

 

 

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 14. januar 2021