Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Læsøgade/ Lyøgade

Læsøgade og Lyøgade er beliggende i Jerslev, tæt ved indkøbsmulighed og skole, som stikveje til Sprogøgade

Læs om Læsøgade/ Lyøgade

Beskrivelse af området og udstykningen

Læsegade og Lyøgade er beliggende i Jerslev, som stikveje til Sprogøgade. Mod øst og nord er området afskærmet med beplantning, som giver naturmæssige kvaliteter. Nord for området er der anlagt en sø, hvor det er muligt at opholde sig. Længere mod nord på den anden side af Hjulskovvej er der et åbent landskab præget af landbrug. Mod syd og vest er de eksisterende boligområder i Jerslev.

Boligområdet er forbundet til byen både via vej, men også stier, hvor man kan bevæge sig gennem de eksisterende boligområder.

Bebyggelsen i området må være op til 8,5 meter med sadeltage. Bebyggelsen må opføres i én etage med udnyttelig tagetage og kælder.

For at sikre en ensartet bebyggelse må ydervægge opføres af teglsten i blank mur, vandskuret eller i træ. For at bibeholde muligheden for i høj grad at kunne give bebyggelsen egen identitet må mindre dele bygningsdele opføres i andre materialer. Taget må dækkes med rødt tegl, betonteglsten, grå eller sort bølgeeternit eller sort tagpap.

Oversigtskort over Læsøgade/ Lyøgade

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står på et sted med dårlig dækning og med en mobil enhed, så kan det tage lidt tid at hente kortet.

 

Oversigt over grunde med priser

 

Lyøgade 3

1.027 m2 211.562 kr.
Prisen er inkl. tilslutningsafgift til kloak, vand og varme

  

Læsøgade 3

1.017 m2 231.876 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til kloak, vand, el og bidrag til gadebelysning er 88.329 kr.

  

Læsøgde 4

1.001 m2 228.228 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til kloak, vand, el og bidrag til gadebelysning er 88.329 kr.

  

Læsøgade 5

955 m2 217.740 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til kloak, vand, el og bidrag til gadebelysning er 88.329 kr.

 

Læsøgade 6

986 m2 224.808 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til kloak, vand, el og bidrag til gadebelysning er 88.329 kr.

 

Læsøgade 7

887 m2 202.236 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til kloak, vand, el og bidrag til gadebelysning er 88.329 kr.

 

Læsøgade 8

937 m2 213.636 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til kloak, vand, el og bidrag til gadebelysning er 88.329 kr.

 

Læsøgade 9

903 m2 205.884 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til kloak, vand, el og bidrag til gadebelysning er 88.329 kr.

 

     

Forsyningsselskaber

Vand

Jerslev Vandværk
Nøragervej 2
9740 Jerslev J

Tlf. 98 83 13 13
www.jerslevvand.dk

Varme

 

Jerslev Kraftvarmeværk
Palægade 6-8
9740 Jerslev J

Tlf. 98 83 13 08
www.jerslevvarme.dk

 

Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev

Tlf. 98 80 15 89
www.bronderslevforsyning.dk

EL

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Tlf. 70 11 50 10
www.se.dk 

Lokalplan for området

Lokalplan 3312-02 er vedtaget den 14. marts 2001

Lokalplan 3312-02

 

Måleblad

Måleblad for Læsøgade udført af Landinspektør Nord A/S | www.landnord.dk

Se PDF-udgave af Måleblad - Læsøgade (nyt vindue)

Måleblad for Lyøgade udført af Landinspektør Mogens Henningsen

Se PDF-udgave af Måleblad - Lyøgade (nyt vindue)

Købsaftale

De viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen. 

 

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 2. juni 2020