Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Tennisskoven

Tennisskoven er beliggende i den vestlige del af Hjallerup, hvor landskabet mod syd og vest består af et åbent landskab med landbrug
Sommer grøftekant med valmuer og andre grøftekants blomster

Læs om Tennisskoven

Beskrivelse af området og udstykningen

Tennisskoven er beliggende i den vestlige del af Hjallerup, hvor landskabet mod syd og vest består af et åbent landskab med landbrug. Øst for boligområdet ligger Tennisskoven, som området er opkaldt efter. Skoven består overvejende af nåletræer. Boligområdet er betjent af stiforbindelser til de omkringliggende arealer. Tennisskoven er beliggende tæt ved indkøbsmuligheder og institutioner i Hjallerup samt Frederikshavnsmotorvejen.

Der er i boligområdet udlagt et sammenhængende rekreativ fælles areal i den sydlige og østlige del. Området giver mulighed for ophold og gåture for Tennisskovens beboer, idet området er et grønt friareal med stier og mulighed for legeplads. Her kan børnene lege frit og ubekymret for trafikken. Med tiden vil der i det grønne område blive plantet træer så den eksisterende skov udvides ind i boligområdet og dermed bidrager til områdets identitet.

Der er i boligområdet rig mulighed for at give bebyggelsen sin egen identitet via forskellige former og højder. Boligerne kan opføres i op til to etager i en højde på op til 8,5 m. Tage må opføres med en taghældning på op til 60o. Facaderne må opføres i blank mur eller pudset med mindre bygningsdele i andre materialer.

Oversigtskort over Tennisskoven

 

Hvis du står med en mobil enhed, et sted, hvor der er dårlig dækning, så kan det tage lidt tid at hentet kortet. 

Oversigt over grunde med priser

 

Tennisskoven 73

1.560 m2 698.880 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift til kloak, el og vand er 69.041 kr. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

                  

Tennisskoven 147

1.083 m2 560.994 kr.
Tilslutningsafgifter betales til forsyningsselskaberne. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

    

Forsyningsselskaber

Vand

Hjallerup Vandværk
Søndergade 68
9320 Hjallerup
Tlf.: 98 28 22 90
www.hjallerupvandforsyning.dk

Varme

Hjallerup Fjernvarme
Gravensgade 18
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 13 92
www.hjallerupfjernvarme.dk

Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev
Tlf. 98 80 15 89
www.bronderslevforsyning.dk 

EL

Eniig
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

Telefon.: 70 15 15 60
www.eniig.dk 

Lokalplan for området

Lokalplan 10-52 er vedtaget den 26. august 2010

Lokalplan 10-52

Måleblad

Måleblad for Tennisskoven etape 3 udført af Landinspektør Nellemann & Bjørnkær 

Måleblad for Tennisskoven etape 4-1 udført af  Landinspektørfirmaet LE34 Dronninglund 

    •Se PDF-udgave af Måleblad - Tennisskoven etape 4-1 (nyt vindue)

Købsaftale

De viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen.

 

 

Geoteknisk Undersøgelsesrapport

 

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 8. juli 2021