Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Markedsbakken

Markedsbakken er beliggende i den østlige del af Hjallerup, øst for det eksisterende boligområde ved Skelbakken.
Valmuer ved Hjallerup Kirke en sommerdag

Beskrivelse af området og udstykningen

Markedsbakken er beliggende i den østlige del af Hjallerup, øst for det eksisterende boligområde Skelbakken. 

Boligområdet Markedsbakken i Hjallerup har en god beliggenhed for familier med børn, da der er stisystem til skole, idrætshal og institutioner. Markedsbakken ligger tæt ved indkøbsmuligheder, samt Frederikshavnsmotorvejen.

Oversigtskort over Markedsbakken

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står med en mobil enhed på et sted, hvor dækning ikke er god, så kan det tage lidt tid at hente kortet frem. 

Oversigt over grunde med priser

 

Markedsbakken 1

881 m2 572.650 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak.  Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

     

Markedsbakken 3

1.006 m2 653.900 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 4

917 m2 596.050 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab. Grunden er frigivet for arkæologi. 

 

Markedsbakken 5

1.275 m2 828.750 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

    

Markedsbakken 7

1.126 m2 731.900 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 11

1.050 m2 682.500 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab. Grunden er frigivet for arkæologi.

  

Markedsbakken 13

807 m2 524.550 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab. Grunden er frigivet for arkæologi. 

 

Markedsbakken 14

979 m2 636.350 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

 

Markedsbakken 15

1.047 m2 680.550 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab. Grunden er frigivet for arkæologi.

 

Markedsbakken 16

1.017 m2 661.050 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 17

1.309 m2 850.850 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

 

Markedsbakken 18

1.175 m2 763.750 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 20

1.088 m2 707.200 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

 

Markedsbakken 22

1.160 m2 754.000 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

    

Markedsbakken 41

1.002 m2 651.300 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

 

Markedsbakken 43

1.002 m2 651.300 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 45

1.105 m2 718.250 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 47

1.165 m2 757.250 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 49

1.056 m2 686.400 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

 

Markedsbakken 51

1.056 m2 686.400 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 55

1.298 m2 843.700 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 57

1.421 m2 923.650 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab.

  

Markedsbakken 19 - 35

3.796 m2 2.467.400 kr.

Købesummen er incl. moms og incl. tilslutningsafgifter kloak. Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales efter de til enhver tid gældende regler. Priser oplyses af det enkelte forsyningsselskab. Udstykkes som enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse.

  

Forsyningsselskaber

Vand

Hjallerup Vandværk
Søndergade 68
9320 Hjallerup
Tlf.: 98 28 22 90
www.hjallerupvandforsyning.dk

Varme

Hjallerup Fjernvarme
Gravensgade 18
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 13 92
www.hjallerupfjernvarme.dk

Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev
Tlf. 98 80 15 89
www.bronderslevforsyning.dk 

EL

Eniig
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

Telefon.: 70 15 15 60
www.eniig.dk 

Lokalplan for området

Lokalplan 03-B-18.01 er vedtaget den 4. oktober 2017

 Lokalplan Markedsbakken

Måleblad

Måleblad for Markedsbakken udført af Landinspektørfirmaet LE34 Dronninglund 

Købsaftale

De viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen.

Geoteknisk Undersøgelsesrapport

 

 

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 1. november 2021