Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Jernvej

Boligområde i Hallund tæt ved offentlig transport og få kilometer til motorvej
Moden bygmark

Læs om Jernvej

Beskrivelse af området og udstykningen

Boligområde i Hallund tæt ved offentlig transport og få kilometer til motorvej.

Der må i området bygges forskellige typer boliger såsom række-, kæde-, gårdhuse eller fritliggende enfamilieshuse.

Bebyggelsen bygges tilsvarende det omkringliggende for at sikre en gennemgående struktur i byen. Der er dog stadig rige muligheder for at præge bebyggelsen og give beboelsen egen identitet.

Der må i området bygges i én etage med udnyttelig tagetage i en højde på op til 8,5 meter.

Oversigtskort over Jernvej

 

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du bruger en mobil enhed og står på et sted med dårlig dækning, så kan det tage lidt tid at hentet kortet frem.

Oversigt over grunde med priser

Grundene sælges uden byggepligt, men kan ikke videresælges i ubebygget stand, uden at Brønderslev Kommune tilbydes grunden til samme pris, som den er solgt til.

Jernvej 4

982 m2 74.632 kr.
|Prisen er inkl. tilslutningsafgift til kloak

 

Jernvej 14

981 m2 74.556 kr.
Prisen er inkl. tilslutningsafgift til kloak

 

Jernvej 15

893 m2 67.868 kr.
Prisen er inkl. tilslutningsafgift til kloak

  

Jernvej 17

970 m2 66.120 kr.
Prisen er inkl. tilslutningsafgift til kloak

  

Jernvej 19

851 m2 64.676 kr.
Prisen er inkl. tilslutningsafgift til kloak

     

Forsyningsselskaber

Vand

Hallund Vandværk
Sølvgade 74
9700 Brønderslev

Tlf.: 98 83 53 88/24 66 80 37

Varme

Hallund Kraftvarmeværk
Søndersig 26
9700 Brønderslev

Tlf. 98 83 50 71/23 32 23 64

Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev

Tlf. 98 80 15 89
www.bronderslevforsyning.dk/

EL

Eniig
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

Telefon.: 70 15 15 60
www.eniig.dk

Lokalplan for området

Lokalplan 4551-01 er vedtaget den 12. september 1986

Lokalplan 4551-01

Måleblad

Måleblad for Jernvej udført af Landinspektørfirma Knud Nielsen

Se PDF-udgave af Måleblad (nyt vindue)

Købsaftale

Det viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen.

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 26. november 2020