Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Bytoften

Boligområdet Bytoften ligger i midten af Flauenskjold, tæt ved til- og afkørsel til Frederikshavnsmotorvejen
Kornblomster i umoden bygmark

Læs om Bytoften

Beskrivelse af området og udstykningen

Boligområdet Bytoften ligger i midten af Flauenskjold omgivet af eksisterende beboelse. Store dele af Bytoften er allerede bebygget.

Bebyggelsen i området må have en højde på op til 8,5 meter i én etage med udnyttelig tagetage. Der er rige muligheder for at præge bebyggelsen i ens egen stil og give boligen identitet.

Skønt boligområde i Flauenskjold tæt ved til- og afkørsel til Frederikshavnsmotorvejen.

Oversigtskort over Bytoften


 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står med en mobil enhed på et sted med dårlig dækning, så kan det tage lidt tid at hente kortet frem. 

Oversigt over grunde med priser

 

Bytoften 20

927 m2 181.692 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift på varme og á conto til vand er 14.190 kr.

 

Bytoften 22

913 m2 178.948 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift på varme og á conto til vand er 14.190 kr.

 

Bytoften 24

931 m2 182.476 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift på varme og á conto til vand er 14.190 kr.

  

Bytoften 26

850 m2 166.600 kr.
Beløb der betales til Brønderslev Kommune for tilslutningsafgift på varme og á conto til vand og el er 18.160 kr.

   

Forsyningsselskaber

Vand

Flauenskjold Vandværk

Fossevangen 2

9330 Dronninglund

Tlf.: 98 86 14 34/61 74 44 38

www.flauenskjold-vandvaerk.dk

Varme

Flauenskjold Varmeværk

Agertoften 12

9330 Dronninglund

Tlf.: 98 86 15 55

Kloak

Brønderslev Forsyning

Virksomhedsvej 20

9700 Brønderslev

Tlf. 98 80 15 89

http://www.bronderslevforsyning.dk/

EL

Eniig

Tietgensvej 4

8600 Silkeborg

Telefon.: 70 15 15 60
www.eniig.dk

Lokalplan for området

Lokalplan 07-02 er vedtaget den 15. marts 1978

Lokalplan 07-02

 

Måleblad

Måleblad for Bytoften udført af Landinspektørfirmaet Nellemann og Ravn

Se PDF-udgave af Måleblad (nyt vindue)

Købsaftale

De viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen. 

 

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 2. juni 2020