Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Hortensiavej

Hortensiavej

Læs om Hortensiavej 

Om udstykningen Hortensiavej

Her kan bebygges til erhvervsformål i form af lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv. Der må dog ikke etableres handel med dagligvarer.

Grundene kan udstykkes mellem 1200 og 3000 m2. Bygningerne kan have en højde på op til 8,5 meter over terræn.

Oversigtskort

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du bruger en mobil enhed og står på et sted, hvor dækningen ikke er god, så kan det tage lidt tid at hente kortet.

Pris og størrelse

Adresse Pris Ledig areal
Hortensiavej 35,20 kr. pr. m2 7.541 m2
Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter.

Tilslutningsbidrag betaler køber til Brønderslev Kommune i det omfang Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen. Hvis der ikke har været udlæg, betaler køber direkte til forsyningsvirksomhederne, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Salgsvilkår

Størrelsen på erhvervsgrundene er ikke fastlagt på forhånd. Vi laver en aftale, om hvor stort et areal I vil købe.

Størrelsen på de oplyste arealer er kun vejledende. Arealets endelige afgræsning fastlægges af landinspektør i forbindelse med den matrikulære udstyknings gennemførelse.

Lokalplan for området

Lokalplan S-1 er gældende for området og er vedtaget 2. november1977.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Brønderslev Kommune
Opdateret 2. juni 2020