Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Sejrøgade

Sejrøgade

Læs om Sejrøgade 

Om udstykningen Sejrøgade

Nordøst i Jerslev ligger et større erhvervsområde med ledige arealer. Der må i området opføres erhverv i miljøklasserne 1-4. Det vil sige liberalt erhverv, lettere industri- og værkstedsvirksomheder, genbrugsstation samt lagervirksomhed. Der må ikke indrettes detailvirksomhed, dog må der gerne ske salg af produkter fra egen produktion.

Området ligger centralt i Vendsyssel, ud til landevej og 6 km fra motorvej.

Der må i området bygges i en højde på op til 8,5 meter, såfremt særlige hensyn til drift eller indretning nødvendiggøre større højde kan dette tillades.

Oversigtskort

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står på et sted med dårlig dækning og bruger en mobil enhed, så kan det tage tid, at hente kortet frem. 

Pris og størrelse

Adresse Pris Ledig areal
Sejrøgade 35,20 kr. pr. m2 48.547 m2
Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Servitutbelagte arealer sælges for ½ pris (er markeret med røde linjer)

Tilslutningsbidrag betaler køber til Brønderslev Kommune i det omfang Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen. Hvis der ikke har været udlæg, betaler køber direkte til forsyningsvirksomhederne, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Salgsvilkår

Størrelsen på erhvervsgrundene er ikke fastlagt på forhånd. Vi laver en aftale, om hvor stort et areal I vil købe.

Størrelsen på de oplyste arealer er kun vejledende. Arealets endelige afgræsning fastlægges af landinspektør i forbindelse med den matrikulære udstyknings gennemførelse.

Lokalplan for området

Lokalplan 3346-01 er gældende for området og er vedtaget 17. september 2003.

Opdateret 2. juni 2020