Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Fanøgade

Fanøgade Erhverv

Læs om Fanøgade 

Om udstykningen Fanøgade

Nordøst i Jerslev ligger et større erhvervsområde med ledige arealer, som Fanøgade er del af. Der må i området opføres og indrettes bebyggelse til mindre industri- og værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Området ligger centralt i Vendsyssel, ud til landevej og 6 km fra motorvej.

Der må opføres bebyggelse i op til 8,5 meters højde.

Oversigtskort

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du bruger en mobil enhed og står på et sted, hvor dækningen ikke er god, så kan det tage lidt tid at hente kortet frem. 

Pris og størrelse

Adresse Pris Ledig areal
Fanøgade 35,20 kr. pr. m2 1.971 m2
Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter.

Tilslutningsbidrag betaler køber til Brønderslev Kommune i det omfang Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen. Hvis der ikke har været udlæg, betaler køber direkte til forsyningsvirksomhederne, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Salgsvilkår

Størrelsen på erhvervsgrundene er ikke fastlagt på forhånd. Vi laver en aftale, om hvor stort et areal I vil købe.

Størrelsen på de oplyste arealer er kun vejledende. Arealets endelige afgræsning fastlægges af landinspektør i forbindelse med den matrikulære udstyknings gennemførelse.

Lokalplan for området

Byplanvedtægt nr. 21 er gældende for området og er vedtaget 1. april 1977.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Brønderslev Kommune
Opdateret 2. juni 2020