Jerslev

I Jerslev har vi udstykninger på Sejrøgade og Fanøgade med mange gode muligheder
Kort Erhverv Jerslev

Læs om erhvervsgrunde i Jerslev

Om Jerslev

Jerslev er en mindre by med omkring 800 indbyggere, som ligger i et varieret landskab af store bløde bakker brudt af små ådale.

Jerslev ligger 10 km øst fra Brønderslev og 6 km fra motorvejen mod Hjørring og Aalborg.

Udstykning Sejrøgade

Nordøst i Jerslev ligger et større erhvervsområde med ledige arealer. Der må i området opføres erhverv i miljøklasserne 1-4. Det vil sige liberalt erhverv, lettere industri- og værkstedsvirksomheder, genbrugsstation samt lagervirksomhed. Der må ikke indrettes detailvirksomhed, dog må der gerne ske salg af produkter fra egen produktion. 

Udstykning Fanøgade 

Nordøst i Jerslev ligger et større erhvervsområde med ledige arealer, som Fanøgade er del af. Der må i området opføres og indrettes bebyggelse til mindre industri- og værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

 

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Brønderslev Kommune
Opdateret 28. november 2018