Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Jernaldervej

På Jernaldervej har du mulighed for at bygge til pladskrævende varegrupper, idet området er udlagt til aflastningsområde. Så hvis du har en virksomhed, der både har brug for kundeservice og stor lager, så er området velegnet til dig.
Erhvervsgrunde på Aalborgvej

Læs om Jernaldervej

Om udstykningen på Jernaldervej

Området må anvendelse til engros- og detailhandelsformål i form af pladskrævende udvalgsvarer samt mindre værksteder i tilknytning til handelsvirksomhed.

”Pladskrævende varegrupper” defineres i planloven som varer, der i sig selv er store eller som kræver store udstillingsarealer, fx biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer.

En engrosvirksomhed henvender sig i varesortiment og markedsføring til andre engrosvirksomheder, fremstillingsvirksomheder og professionelle brugere f.eks. håndværkere.

Med en placering i den østlige del af Brønderslev vil virksomheder, der etablerer sig i erhvervsområdet have let adgang til den primære færdselsåre, Hirtshalsmotorvejen, der er beliggende med tilkørsels- og frakørselsramper nordøst eller syd for området.

Oversigtskort

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri hande

Hvis du står med en mobil enhed og på et sted med dårlig dækning, kan det tage lidt tid at hente kortet frem.  

 

Pris og størrelse

Adresse Pris Ledig areal
Jernaldervej område 1 100 kr. pr. m2 11.800 m2
 | Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Servitutbelagte arealer sælges for ½ pris (markeret med røde linjer)
Jernaldervej område 2   100 kr. pr. m2  6.100 m2
 | Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Servitutbelagte arealer sælges for ½ pris (markeret med røde linjer) Brønderslev Kommune har betalt en del af bidrag for spildevand og regnvand, der skal betales af køber.
Jernaldervej område 3  100 kr. pr. m2   6.100 m2
| Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Servitutbelagte arealer sælges for ½ pris (markeret med røde linjer)

Tilslutningsbidrag betaler køber til Brønderslev Kommune i det omfang Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen. Hvis der ikke har været udlæg, betaler køber direkte til forsyningsvirksomhederne, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Salgsvilkår

Størrelsen på erhvervsgrundene er ikke fastlagt på forhånd. Vi laver en aftale, om hvor stort et areal I vil købe.

Størrelsen på de oplyste arealer er kun vejledende. Arealets endelige afgræsning fastlægges af landinspektør i forbindelse med den matrikulære udstyknings gennemførelse.

Lokalplan for området

Lokalplan nr. 01-C-27.01 er gældende for området til aflastningsområde ved Jerslevvej, Brønderslev

 

Lokalplan

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Brønderslev Kommune
Opdateret 2. juni 2020