Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Vrangdrupparken - Klassikeren

Klassiskeren er det boligkvarter du måske kender fra din barndom. Det er området, hvor I bor hæk til hæk med jeres naboer, hvor I har den umiddelbare tæthed til naboerne. Den tæthed, der indbyder til afslapning på hinandens terasser og fælles hækklipning om sommeren.
Brønderslev Vrangdrupparken vild kamille blomst ved boliggrundene

Den klassiske udstykning

 

Den klassiske udstykning består af 32 boliggrund, som er mellem 950 og 1.700 m​2​ i størrelsen udstykket i klassiske stil, hvor du deler skel med din nabo.

Området er bygget op med 1 stamvej og 2 stikveje, der giver adgang til henholdsvis 15 og 17 grunde ved hver vej. I mellem grundene er der anlagt stier og grønne kiler, for at skabe et rum til fælles aktiviteter og til det gode naboskab. De grønne kiler giver mulighed for, at grundejerforeningen kan skabe fælles streetbasket bane, frugthave, eng, grillplads og lignende aktiviteter, som borgerne i Vrangdrupparken bliver enige om. 

Der er mulighed for at udbygge med yderligere 2 stikveje øst for de nuværende stikveje. 

Den klassiske udstykning ligger i et område, hvor der allerede var beboelse i jernalderen. Dengang boede man i området, fordi der var en god infrastruktur via åen og solen varmede skråningen mod syd. I dag er skråningen der stadig, mens åen er skiftet ud med en omfartsvej og stisystemer, der giver jer en god infrastruktur.

I kommer med andre ord, til at bo i et område, der altid har været attraktivt på grund af solen og infrastrukturen. 

Fælles park

Husker du dit barndomskvarter? Hvor du legede med de andre børn på vejen, hvor jeres forældrene delte øl over hækken eller fik kaffe sammen? Hvor der var tid, rum og muligheder til leg og oplevelser? Drømmer du om at give dine børn de samme muligheder, venskaber og oplevelser? 

Mellem og omkring det klassiske kvarter og naturgrundene er der store fri arealer, der bliver til fælles park for hele området. De 2 søer i parken er forbundet med stier. Trampestier i skovområderne ligger op til eventyr i naturen for kvarterets børn og barnlige sjæle. Parken bliver et fælles område, hvor I er tæt på naturen. En grøft til nedsivning af regnvand kommer til at skabe nyt liv for blomster og dyr midt i byen. Det bliver et roligt element til afslapning for jer alle. 

 Illustrationsplan

 

Illustration af Vrangdrupparken når den er færdigudbygget 

Planterne i parken vil være græs arter og vilde blomster, der naturligt hører hjemme i Brønderslev. Det giver mulighed for et rigt og varieret liv af mindre dyr og insekter. Det giver dine børn mulighed for at udforske og studere naturen tæt på hjem. Klynger af træer og en mindre skov kommer til at vokse op i løbet af få år. Det skal fungere som afgrænsning mod de større veje og som rum i parken. Ikke mindst giver de muligheder for kvarteret til lege og oplevelser. 

Gennem kvarteret bliver der lavet en sikker vej på sti til både skoler, daginstitution og midtbyen.Det betyder, at du og din familie kan få lidt ekstra tid og nærvær på vejen til hverdagens gøremål. 

Der bliver i parken gode mulighed for at en fælles legeplads og bålplads. Fælles oplevelser og eventyr. 

Brønderslev Kommune skaber i Vrangdrupparken rummet og beboerne skaber fællesskabet og hjemmet for og med hinanden. 

 

 

 

Kort over det klassiske kvarter

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står med en mobilenhed på et sted, hvor dækningen ikke er så god, så kan det tage lidt lang tid at hentet kortet til visning. 

Priser

      

Vrangdrupparken 6

1.132 m2 707.500 kr.

  

Vrangdrupparken 8

1.299 m2 811.875 kr.

    

Vrangdrupparken 18

1.281 m2 800.625 kr.

   

Vrangdrupparken 26

1.217m2 760.625 kr.

              

Vrangdrupparken 46

998 m2 623.750 kr.

 

Vrangdrupparken 48

1.247 m2 779.375 kr.

   

Vrangdrupparken 58

1.182 m2 738.750 kr.

Forsyningsselskaber

Vand – Varme og Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev

Tlf. 9880 1589
www.bronderslevforsyning.dk

EL

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Tlf. 7011 5010
www.se.dk

Lokalplan for området

Lokalplan 01-B-34.01 er vedtaget den 25. maj 2016

Lokalplan 01-B-34.01

 

Måleblad

Måleblad for Vrangdrupparken udført af:
Landinspektør Nord A/S | www.landnord.dk

Købsaftale

Det viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen.

 

Geoteknisk Undersøgelsesrapport

 Geoteknisk Undersøgelsesrapport for Vrangdrupparken etape 1 (nyt vindue)

 Geoteknisk Undersøgelsesrapport for Vrangdrupparken etape 2 (nyt vindue)

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


78 byggegrunde

I Vrangdrupparken, Brønderslev Nord, er der plads til 63 store attraktive byggegrunde til parcelhuse og 15 naturgrunde.

Vrangdrupparken - Folder

Opdateret 16. juni 2022