Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Vrangdrupparken - Parcelhusgrunde

Vrangdrupparken kommer til at består af 4 boligenklaver til parcelhuse, samt et større åbent område til naturgrunde i Brønderslev Nord

Læs om Vrangdrupparken

Beskrivelse af området og udstykningen

Vrangdrupparken kommer til at består af 4 boligenklaver til parcelhuse, samt et større åbent område til naturgrunde. Både parcelhusgrundene og naturgrundene er passet ind i det eksisterende landskab på en sydvendt skråning.

Parcelhusgrunde

Parcelhusområdet udgøres af 4 boligenklaver, hvor hver enklave har fælles vej og et fællesareal, der kan danne rammen om det nære naboskab. Grundejerforeningen for det enkelte fællesareal får indflydelse på, hvordan rummet skal benyttes. Her kan være tale om mindre sportsbane som fx streetbasket. Her kan være frugthave, bærhave, eng, ophold, grillplads og meget mere.

Naturgrunde (Udsigts- & Skovparceller)

Udsigtsparcellerne ligger i skovkanten mod det åbne landskab. Her er der mulighed for at have et hus med direkte adgang til naturen og det åbne naturområde. Her er der større afstand til naboerne end i traditionelle parcelhusområder. Målgruppen her er familier, der ønsker mere tid til familien og deres fritidsinteresser med minimal vedligeholdelse af udendørsarealet.  

Skovparcellerne kommer til at ligger midt i "skoven" bestående af forskellige skovtyper. Her er hjemmehørende arter, der skaber et særligt udtryk med høje stammer og tæt beplantning. Her bor man i lysningen og i tæt kontakt med skoven.

Området er nyplantet, og har derfor ikke det rigtige udtryk endnu.  

Bypark

I byparken etableres en lege- og bålplads til anvendelse af områdets beboere. Stier vil skabe sammenhæng mellem byparkens to søer og legepladsen. Desuden skaber en nedsivningsgrøft et rekreativt vandelement i byparken. Lav beplantning af hjemmehørende græsarter og vild flora giver området et udtryk af rå natur. Træer og mindre skov etableres for at afgrænse området mod de større veje samt give ruminddeling i byparken.

Byparken er ideel til gåture og hundeluftning, og det er et mødested for områdets grundejere. Her kan børnene lege frit og ubekymret for trafik.

En asfaltbelagt sti fører fra boligområderne, gennem byparken ind til skoler, daginstitutioner og handlen i midtbyen.

Omfartsvejen gør det let at komme til motorvejen eller til både den østlige og vestlige del af Vendsyssel.

Illustrationskort

Illustrationsplan 

Oversigtskort over Vrangdrupparken

Vrangdrupparken Parcelhusgrunde 

Ledig Ledig  Solgt Solgt

Oversigt over grunde med priser

Vrangdrupparken 1

956 m2 597.500 kr.

 

Vrangdrupparken 2

1.010 m2 631.250 kr.

 

Vrangdrupparken 4

1.200 m2 750.000 kr.

   

Vrangdrupparken 5

1.096m2 685.000kr.

 

Vrangdrupparken 6

1.132 m2 707.500 kr.

  

Vrangdrupparken 8

1.299 m2 811.875 kr.

    

Vrangdrupparken 18

1.281 m2 800.625 kr.

   

Vrangdrupparken 26

1.217m2 760.625 kr.

 

Vrangdrupparken 28

1.067 m2 666.875 kr.

  

Vrangdrupparken 30

1.001 m2 625.625 kr.

 

Vrangdrupparken 32

1.174 m2 733.750 kr.

 

Vrangdrupparken 34

1.723 m2 1.076.875 kr.

  

Vrangdrupparken 36

1.009 m2 630.625 kr.

 

Vrangdrupparken 38

1.006 m2 628.750 kr.

     

Vrangdrupparken 44

996 m2 622.500 kr.

 

Vrangdrupparken 46

998 m2 623.750 kr.

 

Vrangdrupparken 48

1.247 m2 779.375 kr.

 

Vrangdrupparken 50

1.002 m2 626.250 kr.

  

Vrangdrupparken 52

1.315 m2 821.875 kr.

 

Vrangdrupparken 54

1.251 m2 781.875 kr.

 

Vrangdrupparken 56

1.001 m2 625.625 kr.

 

Vrangdrupparken 58

1.182 m2 738.750 kr.

Forsyningsselskaber

Vand – Varme og Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev

Tlf. 9880 1589
www.bronderslevforsyning.dk

EL

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Tlf. 7011 5010
www.se.dk

Lokalplan for området

Lokalplan 01-B-34.01 er vedtaget den 25. maj 2016

Lokalplan 01-B-34.01

 

Måleblad

Måleblad for Vrangdrupparken udført af:
Landinspektør Nord A/S | www.landnord.dk

Købsaftale

Det viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen.

 

Geoteknisk Undersøgelsesrapport

 Geoteknisk Undersøgelsesrapport for Vrangdrupparken etape 1 (nyt vindue)

 Geoteknisk Undersøgelsesrapport for Vrangdrupparken etape 2 (nyt vindue)

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


78 byggegrunde

I Vrangdrupparken, Brønderslev Nord, er der 63 store attraktive byggegrunde til parcelhuse og 15 naturgrunde.

Vrangdrupparken - Folder

Opdateret 28. august 2019