Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Vrangdrupparken - Naturgrunde

Skal din familie vokse op i bøgeskoven, tæt på byen? Hvis du kan sige ja til det, så skal du vælge en naturgrund i Vrangdrupparken, Brønderslev. Grundene ligger omgivet af nyplantet skov, tæt på Grindsted plantage og andre rekreative områder.
Brønderslev Vrangdrupparken ny plantet bøgetræ ved naturgrundene

Naturgrunde 

Vrangdrupparken naturgrunde ligger med direkte adgang til naturen. I bygger inden for at fastsat felt på 25 * 25 meter. Derudover har I et råderum, hvor I kan etablere det I synes er vigtigt for jeres familie og som lokalplane giver mulighed for. Resten af området omkring jer vokser op og bliver skov, hvor I bor i jeres lille private lysning. Det betyder, at I ikke deler skel med naboerne. I bor for jer selv i naturen, men helt tæt på naboerne. I ønsker jer kvalitets tid med familie, venner og naboer, men ønsker ikke en have, der kræver stor vedligeholdelse. 

Tæt på finder I Nørre Ådalen, hvor slugter svinger gennem dalene, som et vidne til fortiden. I kommer til at bo i et område, hvor solen altid har givet liv til terrænet, hvor åen gav infrastruktur og handelsmuligheder.  I dag er solen stadig livgivende, mens åen er erstattet af stier og veje, der stadig giver jer handelsmuligheder i midtbyen, og giver jeres børn en sikker skolevej. 

Fælles park

Husker du dit barndomskvarter? Hvor du legede med de andre børn på vejen, hvor jeres forældrene delte øl over hækken eller fik kaffe sammen? Hvor der var tid, rum og muligheder til leg og oplevelser? Drømmer du om at give dine børn de samme muligheder, venskaber og oplevelser?

Mellem og omkring det klassiske kvarter og naturgrundene er der store fri arealer, der bliver til fælles park for hele området. De 2 søer i parken er forbundet med stier. Trampestier i skovområderne ligger op til eventyr i naturen for kvarterets børn og barnlige sjæle. Parken bliver et fælles område, hvor I er tæt på naturen. En grøft til nedsivning af regnvand kommer til at skabe nyt liv for blomster og dyr midt i byen. Det bliver et roligt element til afslapning for jer alle.

Illustrationsplan
​Illustration af Vrangdrupparken når den er færdigudbygget

Planterne i parken vil være græs arter og vilde blomster, der naturligt hører hjemme i Brønderslev. Det giver mulighed for et rigt og varieret liv af mindre dyr og insekter. Det giver dine børn mulighed for at udforske og studere naturen tæt på hjem. Klynger af træer og en mindre skov kommer til at vokse op i løbet af få år. Det skal fungere som afgrænsning mod de større veje og som rum i parken. Ikke mindst giver de muligheder for kvarteret til lege og oplevelser.

Gennem kvarteret bliver der lavet en sikker vej på sti til både skoler, daginstitution og midtbyen.Det betyder, at du og din familie kan få lidt ekstra tid og nærvær på vejen til hverdagens gøremål.

Der bliver i parken gode mulighed for at en fælles legeplads og bålplads. Fælles oplevelser og eventyr.

Brønderslev Kommune skaber i Vrangdrupparken rummet og beboerne skaber fællesskabet og hjemmet for og med hinanden.

 

Oversigtskort over Vrangdrupparken - Naturgrunde

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står med en mobil enhed på et sted, hvor dækningen ikke er så god, så kan det tage lidt tid at hente kortet til visning.

 

Oversigt over grunde med priser

     

Vrangdrupparken 13

2.033 m2

995.000 kr.

  

Vrangdrupparken 15

2.025 m2

995.000 kr.

    

    

Forsyningsselskaber

Vand og Kloak

Brønderslev Forsyning
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev

Tlf. 9880 1589
www.bronderslevforsyning.dk

PS Varme - Hvis man ønsker at etablere et traditionelt jordvarmeanlæg, så gøres der opmærksom på, at det ikke kan anlægges udelukkende i byggeflettet. En eventuel udgift for en arkæologiskudgravning uden for byggefeltet er for købers regning.  

     

EL

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Tlf. 7011 5010
www.se.dk

 

Lokalplan for området

Lokalplan 01-B-34.02 er vedtaget den 31. maj 2018

Lokalplan 01-B-34.02

 

Måleblad

Måleblad for Vrangdrupparken udført af:
Landinspektør Nord A/S | www.landnord.dk

Købsaftale

Det viste udkast til en købsaftale tilpasses de enkelte grunde, så det fremgår, hvem køber er, hvad man køber, overtagelsestidspunktet samt prisen.

 

Geoteknisk Undersøgelsesrapport

 Geoteknisk Undersøgelsesrapport for Vrangdrupparken II (nyt vindue)

 

 

 

Generelt om køb af boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Såfremt køber ønsker at videresælge parcellen, uden at den er bebygget, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris og på samme vilkår, som ved nærværende handel.
Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.
Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.
Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages.
Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg.
Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Generelle betingelser:

1.1 Fortrydelsesfristen
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

1.2. Betaling af godtgørelse til sælgeren
Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2. Andre betingelser:

2.1. Hvis du har taget ejendommen i brug
Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


78 byggegrunde

I Vrangdrupparken, Brønderslev Nord, er der 63 store attraktive byggegrunde til parcelhuse og 15 naturgrunde.

Vrangdrupparken - Folder

Opdateret 22. juni 2021