Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Tårsvej 16 - stor naturgrund til bolig og erhverv

Brønderslev Kommune sælger en stor grund midt i naturen ved Mylund.

Vil du bo og bygge tæt på naturen og med naboer?

 

Det kan du på Tårsvej 16, Mylund. Brønderslev Kommune sælger grunden, der er tilbage efter nedrivning af de tidligere mejeri. Grunden er efter nedrivning af bygning blevet tilført 25 cm ny jord. 

Du kan bygge på grunden eller du kan tage den med ind som driftsjord til dit landbrug. 

Tårsvej 16

Fakta om grunden

Grunden er på 2.057 m2 og ligger på Tårsvej 16, Mylund, 9740 Jerslev J

Matrikelnummer 12f Den Nordøstlige Del, Jerslev.

Grunden ligger i landzone, hvilket betyder, at du skal søge om landzonetilladelse hvis du vil bygge på grunden.

Grunden har et areal på 2.057 m2

Vurderingen fra SKAT er pr. 1/10-2013 på 94.600 kr.

Kornblomster

Hvis du vil give bud på Tårsvej 16

Du giver bud på hele grunden og efter at du vil bygge på grunden.

Dit bud skal være skriftlig og angive en fast pris eksklusiv moms, idet der bliver beregnet moms af prisen bagefter.

Grunden er til salg offentligt med en mindste pris på 30.000 kr. eksklusiv moms

Vi opfordrer dig til at læse det samlede udbudsmateriale igennem og tage det i betragtning inden du afgiver bud på grunden. 

Tilbud om køb sendes til Brønderslev Kommune på mail til Raadhus@99454545.dk

I emne feltet på din mail skriver du -Lukket bud - Tårsvej 16

Når dit bud er kommet ind, bliver det sendt videre til Økonomiudvalget, der bestemmer om du køber grunden til den pris du har tilbudt. Vi prøver altid at få bud behandlet hurtigst muligt og på det førstkommende møde i udvalget efter et bud er kommet ind. Økonomiudvalget har møde hvert måned.

Hvis dit bud ikke indeholder en fast pris eksklusiv moms bliver det forkastet.

Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse.

Hvis du har spørgsmål til udbuddet er du velkommen til at kontakte

Bettina Breiner

Tlf. 9945 5862

Mail. bettina.breiner@99454545.dk


Vilkår for bud

Dit bud skal indeholde en fast pris eksklusiv moms.

Dit bud skal være sendt til nævnte adresse ovenfor.

Du skal skrive dit navn, adresse og eventuel firmanavn og cvr med i dit bud.

Dit bud er bindende i 6 måneder efter afgivelsen af bud.

Dit bud skal være inden for rammerne i kommuneplanen.

Grunden er sat til salg med en mindste pris på 30.000 kr. eksklusiv moms

Kriteriet for valg af køber er udelukkende pris.

Udbuddet sker i henhold § 68 lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Planforhold

Grunden er Kommuneplanlagt i ramme nr. 23-D-01. Det betyder, at du kan bygge bolig og erhverv på grunden. Hvis du vil bygge på grunden kræver det en landzonetilladelse, da grunden ligger i landzone. Tilladelsen søger du sammen med din byggetilladelse hos Brønderslev Kommune. Hvis du vil bygge på grunden, er det ud fra princippet om "huludfyldning". Det betyder, at dit byggeri skal passe ind i den eksisterende bygningsmasse. 

 

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til elektronisk tingbogsudskrift dateret den 23.07.2014 - bilag 1

På den samlede ejendom er tinglyst følgende:
Dok om adgangsbegrænsning m.v., 18.06.1966-3203-82
Dok om Bebyggelse, benyttelse mv.,13.11.1969-8368-82

 

Miljøforhold og arkæologi

Grunden er ikke undersøgt for forurening af Region Nordjylland.

Som det fremgår af bilag 2 er matriklen blevet vurderet til ikke at være omfattet af kortlægningen grundet – undersøgelse. Bilag 3 indeholder brev fra Region Nordjylland – 1. december 2009 vedr. ikke-kortlægning efter jordforureningsloven samt rapporten ”Orientering forureningsundersøgelse”. 

Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene.

I forbindelse med nedrivningen af det tidligere mejeri er grunden ikke undersøgt for arkæologi. Køber bærer alene ansvaret for at grunden kan blive givet fri fra Vendsyssel Historiske Museum til nyt byggeri. 

Salgsvilkår

Arealet sælges i den stand, som den nu er og forefindes, og som beset af køber med de på grunden værende ledninger, installationer og beplantninger mm.

Arealet overtages uden ansvar for sælger for bundforholdene.

Arealet henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.

 

Købsaftale og skøde

Sælger udarbejder købsaftale.

Tinglysningsafgift og øvrige berigtigelsesomkostninger afholdes af køber og sælger med hver 50%. Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet samt udarbejder refusionsopgørelse.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger, og er skæringsdag for skatter og afgifter.

 

Samlet udbudsmateriale

Vilkår for bud (se ovenfor)

Kommuneplan 2017-2029 23-D-01 (nyt vindue)

Salgsvilkår (se ovenfor)

Bilag 1: tingbogsattest

Bilag 2: Jordforureningsattest fra Region Nordjylland (nyt vindue)

Bilag 3: Orientering forureningsundersøgelse (nyt vindue)

view over dit nye nabolag

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Brønderslev Kommune
Opdateret 26. juli 2019