Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Jens Thise Vej

Mangler du plads til dine dyr? Så har du mulighed for at købe et areal til afgræsning ved Thise.

Nyt græs til dine dyr? 

Arealet ligger som nærmeste nabo til Thise skole og i kanten af Thise bakker. Arealet er en skøn naturplet i landskabet og det skal det fortsat være.

Naturen i området skal bevares, så derfor er der grænser for hvad du kan på arealet. Det kan udelukkende bruges til afgræsning og naturpleje.

Brønderslev Kommune sælger ikke til andre formål end de nævnte, det skyldes at arealet er udpeget i kommuneplanen til særligt værdifuld natur og landskab, samt kulturhistorisk landskab. Derudover er der skovbyggelinje på arealet, som sætter rammerne for brug af arealet.

Hvis du ønsker at sætte dyr ud på arealet, skal du hegne arealet ind på forsvarligvis. Det skal være sådan, at den nærliggende skole fortsat trygt kan bruge deres udearealer.
Gældende lovgivning for dyrehold skal naturligvis overholdes og du skal selv sørge for at indhente myndighedsgodkendelser til dyrehold på arealet.

Ændringer af brugen på arealet kan kun ske efter myndighedsgodkendelse. Hvis du som kommende ejer ønsker at ændre på brugen af arealet, skal du søge godkendelse hos myndighederne.


Vilkår for bud

Hvis du ønsker at afgive bud på arealet, skal du sende dit bud ind skriftligt via mail på raadhus@99454545.dk senest d. 14. august 2020 kl. 9.00. I emnefeltet på mailen skal du skrive Lukket bud - Jens Thise Vej

Prisen du ønsker at byde på arealet, skal du skrive pr. kvadratmeter eksklusiv moms og tilslutninger.

Du kan ikke afgive bud på mindste prisen + XX kroner. Bud der kommer ind på den måde, bliver afvist og kommer ikke i betragtning ved afgørelsen af bud.

Eneste kriterium i forbindelse med afgørelsen af indgåede bud er prisen. Det betyder, at bud hvor der bliver stillet vilkår ud over afgivelsen af en pris, ikke kommer i betragtning.

Hvis 2 parter afgiver samme pris i bud, så kan Brønderslev Kommune vælge at indhente over-bud blandt alle indsendte bud. Hvis der ikke kan hentes overbud blandt alle budgivere, kan Brønderslev Kommune vælge at trække lod mellem de højestbydende eller lade udbuddet gå om.

Brønderslev Kommune kan forkaste alle indgåede bud.


Arealet, der er til salg

Der er sat dele af 2 matrikelnumre til salg.

• Del af matr.nr. 36t Tise by, Tise og 98 Tise by, Tise
• Den samlede vurdering for begge matrikler er på 121.900
• Det samlede areal, der er sat til salg, er på cirka 1,3 ha. Arealet bliver mål op af landinspektør i forbindelse med den endelige handel.


Planforhold

Arealet, der er til salg, ligger i landzone og er ikke planlagt. Derfor kan arealet udelukkende bruges til afgræsningsareal.

Miljøforhold

 

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening - Se bilag

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på grundene, idet arealet har været græsningsareal de sidste mere end 50 år.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Arkæologi

 

Arealet er ikke undersøgt for arkæologi af sælger. Sælger er uden ansvar for eventuel arkæologi, der måtte dukke op på arealet.

Salgsvilkår

Arealet er til salg i den stand, som det er, og som set af køber.

Arealet bliver overtaget uden ansvar for sælger for bundforholdene.

Fra overtagelsesdagen har køber ansvaret for arealet i forhold til alle regninger og risici.

Valg af køber er udelukkende på højeste bud.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Handlen bortfalder, hvis de betingelserne ikke kan opfyldes. Ingen af parterne kan i denne anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Servitutter

Arealet bliver overtaget de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, som det har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 11. juni 2020

Købsaftale og skøde

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger bliver betalt af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter.

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud

Salgsvilkår

Bilag 1. Forureningsattest fra Region Nordjylland 36 t og 98 Tise by, Tise(nyt vindue)

Bilag 2. Uofficiel tingbogsattest for matr.nr. 36t og 98 begge Tise by, Tise (nyt vindue)

Bilag 3. Kort over arealet med angivet cirka størrelse (nyt vindue)

Opdateret 26. juni 2020