Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Søhedenvej 5

Søhedenvej 5 Kirkholt er sat til salg af Brønderslev Kommune. Grunden er til salg efter nedrivning af den tidligere bygning.

Nye ejer til Søhedenvej 7 Kirkholt? 

 

Brønderslev Kommune sælger Søhedenvej 7 i offentligt udbud. Ejendommen er tilbage efter nedrivning af den tidligere bolig.

Grunden har ikke tidligere været udbudt i offentligt salg.


Kortbilag Søhedenvej 5

Vilkår for bud

Grunden udbydes uden mindste pris, men til markedsprisen. Grunden må ikke sælges under den pris, der vurderes at være markedsprisen jf. lovgivningen.

Når du afgiver bud skal du oplyse

En fast pris for grunden eksklusiv moms.

Du kan ikke give bud, der lyder på højeste bud + x kr. Hvis du afgiver den type af bud, bliver det afvist af Brønderslev Kommune og indgår ikke i den samlede vurdering af bud.

Du skal skrive dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail når du afgiver bud.

Grunden sælges kun i sin helhed. Den udstykkes ikke yderligere af sælger i forbindelse med en handel.

Grunden er ikke tilsluttet forsyninger, så hvis du efterfølgende vil bygge på grunden skal du selv sørge for tilslutninger inklusiv finansiering.

Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Søhedenvej 5, Brønderslev

Når dit bud er kommet ind, bliver det behandlet på førstkommende møde i Økonomiudvalget, så vidt det er muligt. Økonomiudvalget beslutter om dit bud skal accepteres eller forkastes. du får besked når udvalget har truffet beslutning. 

Kriteriet for tildeling af bud er alene prisen, der bliver budt.

Budgiver skal stå ved sit bud i 6 måneder efter fristens udløb.

Hvis 2 byder på grunden er proceduren som følger.

Grunden vil blive tilbudt til den, der har budt højest.

Hvis 2 købere byder samme pris på grunden, vil Brønderslev Kommune forsøge at indhente overbud blandt alle der har budt.

Hvis ikke, der kan indhentes overbud, vil Brønderslev Kommune lade budrunden gå om.

Udbuddet af grunden sker i henhold til Lov om kommuners styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 og vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021.

Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Salgsvilkår

Grunden er sat til salg i den stand, som den er, og som budgiver har haft mulighed for at se den med hensyn til ledninger, installationer og beplantninger med mere.

Grunden er fra overtagelsesdagen udelukkende på købers regning, ansvar og risiko i alle henseender.

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger i forbindelse med en købsaftale.

Købesummen skal køber betaler ind senest på den aftalte overtagelsesdag på deponeringskonto. Hvis det ikke sker, bortfalder handlen i sin helhed.

Grunden sælges uden ansvar for sælger i forhold til jordbundens bæreevne, arkæologi og forurening.

Grunden overdrages til køber med det areal, der står angivet i Geodatastyrelsen, svarende til 605 m2. Hvis køber i forbindelse med handlen ønsker grunden opmålt, sker det alene på købers foranledning og regning.

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokat- og / eller rådgiveromkostninger.

Handlen bortfalder, hvis de nævnte vilkår ikke bliver opfyldt. Ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.


Ejendommen

• 21bd Den nordøstlige del, Jerslev
• SKAT 2020 grundværdi 53.400 kr.
• 605 m2


Planforhold

Kommuneplan

Grunden ligger i rammeområdet 19-D-01 Blandet bolig- og erhvervsområde landsbyen Kirkholt (nyt vindue)


Miljøforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening - forureningsattest Søhedenvej 7 (nyt vindue)

Grunden ligger i et område, der ikke er undersøgt. Derfor er der krav om analyser ved jordflytning fra grunden.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på grundene.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for miljøforholdene.

Arkæologi

Grunden er ikke undersøgt for arkæologi af sælger.

Sælger fraskriver sig ansvar for arkæologi.

Jordbundsforhold

Sælger har ikke foretaget geotekniske undersøgelser af bæreevnen eller andre undersøgelser af jorden.

Sælger har ikke anledning til at mene, at grunden ikke kan bære et byggeri, da den indtil for nylig var bebygget.

Sælger har intet ansvar for grundens bæreevne.

Servitutter

Der er ingen servitutter på ejendommen for nu.
Sælger må ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 25. januar 2022

Købsaftale og skøde

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter.

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud

Kommuneplan 2017

Salgsvilkår

Bilag 1. uofficiel tingbogsattest(nyt vindue)

Bilag 2. forureningsattest fra Region Nordjylland

Bilag 3. kort over arealet

Opdateret 21. juni 2022