Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Naturgrund i terrænet er til salg til nybyggeri.

Naturgrunden, der ligger i landsbyen Kirkholt, er sat til salg af Brønderslev Kommune. Grunden er velegnet til byggeri i flere plan, da grunden ikke umiddelbart kan terrænreguleres.

Mylundvej 26, er en dejlig mulighed til ny bolig og erhverv.

Grunden ligger i Kirkholt en landsby i den nordlige del af Brønderslev Kommune. Fra Kirkholt er der blot 15 minutter til Brønderslev by, og under 30 minutter til Aalborg og Frederikshavn. Motorvejene E45 og E39 er 15 minutters kørsel væk. Du bor med andre ord i naturen, men tæt på alting alligevel. 

 

Grunden, der er til salg

Grunden er på 1.514 m2 og ligger afgrænset af fredskov mod øst og nordøst. Der er et nogenlunde plant areal i den sydvestlige del af grunden, som er velegnet til byggeri.

Indkørslen på grunden er fra Mylundvej. 

Matrikelnummer 21cc Den nordøstlige del, Jerslev.

Grunden er af SKAT vurderet til 97.800 kr.

din nye bygegrund?

Sådan giver du bud på grunden

Grunden er til salg i sin helhed, så du kan kun byde på hele grunden. 

Dit bud skal være skriftligt og i en fast pris eksklusiv moms, fordi der bliver begeregnet moms af prisen efterfølgende. 

Grunden er udbudt uden mindstepris. Forventningen til prisen afhænger af om du vil bygge på grunden eller lægge den sammen med en anden grund. Vi opfordrer derfor til, at du læser det samlede udbudsmateriale igennem inden du giver et bud på prisen. Samtidig må du meget gerne i forbindelse med dit bud skrive om du vil bygge på grunden eller ligge den sammen med anden ejendom. 

Dit bud sender du til Brønderslev Kommune på raadhus@99454545.dk

I emnefeltet på din mail skriver du Lukket bud - Mylundvej 26

Når dit bud er kommet ind, bliver det sendt videre til Økonomiudvalget, der bestemmer om du køber grunden til den pris du har tilbudt. Vi prøver altid at få bud behandlet hurtigst muligt og på det førstkommende møde i udvalget efter et bud er kommet ind. Økonomiudvalget holder møde hver måned. 

Hvis dit bud ikke indeholder en fast pris eksklusiv moms, bliver det forkastet.

Brønderslev Kommune forebeholder sig retten til at forkaste alle indkomne bud og salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse.

Hvis du har spørgsmål til udbuddet er du velkommen til at kontakte

Bettina Breiner

Tlf. 9945 5862

Mail. bettina.breiner@99454545.dk 

view fra Mylund

Vilkår for bud

Dit bud skal indeholde en fast pris eksklusiv moms.

Dit bud skal du sende til nævnte adresse ovenfor.

Du skal skrive dit navn, adresse og eventuel firmanavn og CVR-nummer med i dit bud.

Dit bud er bindende i 6 måneder efter afgivelsen af bud.

Dit bud skal være inden for Kommuneplanen. 

Grunden er sat til salg uden mindste pris.

Kriteriet for valg af køber er udelukkende pris.

Udbuddet sker i henhold til § 68 Lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. 

Planforhold

Grunden er kommuneplanlagt i ramme 19-D-01. Det betyder, at du kan bygge både erhverv og bolig på grunden. Der er krav om i kommuneplanen, at byggeri skal passe ind i eksisterende bebyggelse og ind i landskabet. Derudover ligger grunden i landzone, hvilket betyder, at du skal søge en landzonetilladelse til byggeri på grunden. Den tilladelse søger du sammen med din byggetilladelse hos Brønderslev Kommune. 

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtigelser, som den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang en handel ikke ændre på de forhold. Sælger må ikke aktivt medvirke til at ejendommen får nye byrder inden et salg. 

Der henvises i øvrigt til uofficiel tingbogsattest - bilag 1. 

På grunden er der lyst følgende servitutter

Dokument nummer 19.04.1977-5861-82 - servitut om byggelinje - bilag 2

Miljøforhold og arkæologi

Grunden er ikke undersøgt for forurening af Region Nordjylland - bilag 3. Sælger har derfor ikke kendskab til eller anledning til at mene, at grunden er forurenet. 

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Grunden er ikke særskilt undersøgt for arkæologi af sælger inden udbuddet. Køber har ansvaret for, at grunden er eller kan frigives af Vendsyssel Historiske Museum inden et byggeri bliver sat i gang. 

Grunden ligger inden for beskyttelseszonen af en fredet gravhøj. Det kan have konsekvenser i forhold til nyt byggeri, men kan ikke bremse nyt byggeri.  

Salgsvilkår

Grunden er til salg i den stand, som den er og som køber kan se. Eventuelle ledninger, installationer og beplantning med mere følger med i en handel. 

Arealet bliver overtaget af køber uden, at sælger er ansvarlig for bundforholdene på grunden.  

Grunden er fra overtagelsesdagen købers regning og risiko i alle henseender. 

Købsaftale og skøde

Sælger udarbejder købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger bliver betalt af parterne med halvdelen til hver. 

Købers advokat registrer skødet digitalt. 

Hver part betaler egne omkostninger til advokat eller anden rådgiver.

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger. Den er skæringsdag for skatter og afgifter. 

 

Samlet udbudsmateriale

Vilkår for bud (se ovenfor)

Kommuneplan 2017-2029 19-D-01 (nyt vindue)

Salgsvilkår (se ovenfor)

Bilag 1: Uofficiel tingbogsattest (nyt vindue)

Bilag 2: Servitut om byggelinje (nyt vindue) 

Bilag 3: Jordforureningsattest fra region Nordjylland (nyt vindue)

 

 

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...

 

Brønderslev Kommune
Opdateret 26. juli 2019