Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Algade 18 - drømmer du om et byhus i Hjallerup?

Så er det nu du kan købe dig til muligheden. Grunden ligger midt i byen.

Velbeliggende bygrund i Hjallerup er til salg 

 

Brønderslev Kommune sælger Algade 18, 9320 Hjallerup til boligbyggeri. Grunden er på 515 m2.  I henhold til Kommuneplanen for området kan du bygge cirka 150 m2 i alt på grunden. Grunden er på nuværende tidspunkt lagt ud til grønt område i byen, men du kan bygge på den igen. 

Fakta om grunden

Den er på 515 m2 og ligger midt i Hjallerup by. 

Matrikelnummer 31ø Hjallerup Fjerding, Hjallerup

Der er betalt kloakbidrag for arealet.

Grunden er ikke vurderet af SKAT.

Algade 18

Hvis du vil give bud

Du giver bud på hele grunden og efter at du vil bygge på grunden. 

Dit bud skal være skriftlig og angive en fast pris eksklusiv moms, idet der bliver beregnet moms af prisen bagefter. 

Arealet sælges ved offentligt udbud uden mindstepris.

Det samlede udbudsmaterialet skal du tage i betragtning inden du afgiver bud. 

Tilbud om køb sendes til Brønderslev Kommune på mail til Raadhus@99454545.dk

I emne feltet på din mail skriver du -Lukket bud - Algade 18

Når dit bud er kommet ind, bliver det sendt videre til Økonomiudvalget, der bestemmer om du køber grunden til den pris du har tilbudt. Vi prøver altid at få bud behandlet hurtigst muligt og på det førstkommende møde i udvalget efter et bud er kommet ind. Økonomiudvalget har møde hvert måned. 

Hvis dit bud ikke indeholder en fast pris eksklusiv moms bliver det forkastet. 

Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse.

Hvis du har spørgsmål til udbuddet er du velkommen til at kontakte

Bettina Breiner

Tlf. 9945 5862

Mail. bettina.breiner@99454545.dk

 

Vilkår for bud 

Dit bud skal indeholde en fast pris eksklusiv moms.

Dit bud skal være sendt til nævnte adresse ovenfor.

Du skal skrive dit navn, adresse og evt. firmanavn og cvr med i dit bud. 

Dit bud er bindende i 6 måneder efter afgivelsen af bud.

Dit bud skal være inden for rammerne i kommuneplanen.

Grunden er sat til salg uden mindste pris. 

Kriteriet for valg af køber er udelukkende pris. 

Udbuddet sker i henhold § 68 lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Servitutter

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til elektronisk tingbogsudskrift dateret den 05.02.2019 - bilag 1

På ejendommen er der ikke tinglyst nogle servitutter.

 

Planforhold

Kommuneplan

Arealet er i henhold til kommuneplan 2017-2029 beliggende i rammeområde 03-B-03. Boligområde, Østergade.

Lokalplan

Området er ikke omfattet af lokalplan.

Miljøforhold og arkæologi

Region Nordjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel.

Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på ejendommen.

Arealet ligger i et område der er områdeklassificeret jf. Jordforureningsloven. Det vil sige at arealet som udgangspunkt er lettere forurenet. Der er krav om analyser ved jordflytning.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for jordbundsforholdene.

Grunden er ikke særskilt undersøgt for arkæologi af sælger inden udbuddet. Køber har ansvaret for at grunden er frigivet eller kan frigives af Vendsyssel Historiske Museum inden et byggeri bliver sat i gang. 

Salgsvilkår

Arealet sælges i den stand, som den nu er og forefindes, og som beset af køber med de på grunden værende ledninger, installationer og beplantninger mm.

Arealet overtages uden ansvar for sælger for bundforholdene.

Arealet henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købsaftale og skøde

Sælger udarbejder købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver. Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter.

Samlet udbudsmateriale

Vilkår for bud (se ovenfor)

Kommuneplan 2017-2029 03-B-03 (nyt vindue)

Salgsvilkår (se ovenfor)

Bilag 1: Jordforureningsattest fra Region Nordjylland (nyt vindue)

Bilag 2: Tingbogsattest af 5. februar 2019
Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 26. juli 2019